ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 52

Ermenistan Rehberi • Churchill Ermeni Konyağına Bayılırdı! II. Dün- ya savaşı döneminde Yalta Konferansı günler- inde, Joseph Stalin’in hediyesi olan Ermeni kon- yaklarını çok beğenen Churchill’in daha sonra mütemadiyen Ermenistan’dan konyak getirttiğini bileniniz sanıyoruz çok az. • Khajkar! Özgün bir Ermeni sanat formu olan Khajkarlar (Haçkar), Ermenice “haç” ve “taş” sözcüklerinin birleşiminden doğmuştur ve bu yüzden İngilizce’ye “cross-stone” yani “haç- taş” olarak geçmiştirler. Hristiyan mirasının dile 52 gelişi olarak adlandırılan Haçkarlar birer süsleme unsuru olarak kullanılır. Haçkarlarda çeşitli motifler- in yanı sıra en çok “Hayat Ağacı” öğesini görürüz. Taşa oyulan örgü motifi, Kelt sanatındakine benzer bir şekilde başlangıcı ve sonu olmayan bir süreklil- iği ifade eder. “Kanatlı Haç”lar da sık rastlanan bir motiftir. Burada, aşağıya ve iki yana doğru dairesel bir formdan iki kanatın birer alev gibi uzandığı, sivri uçlarıyla bir Ermeni haçı görürüz. Geometrik form- lara ek olarak haçkarlarda üzüm, nar, bitki, hayvan ve seyrek de olsa insan imgelerine rastlanır.