ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 36

Ermenistan Rehberi Antik Bir Ülke Ermenistan Ermenistan, tarihinin unutulmuş ve tozlu en eski sayfalarına konu olabilmiş antik bir ülke. Ermenis- tan adından MÖ 22. yüzyıla ait Akat Kralı Naram Sin’in anıtlarında bahsedilir. Armenya ülkesine Fars (Pers) İmparatoru I. Darius’un MÖ 521 tarihli 3 dilli Bisutun Anıtı’nda da rastlanır. MÖ 399 yılında böl- geyi gezerek ayrıntılı tasvirler yapan Yunan tarihçi Ksenofon’un eserinde ise ülke adı Armenia olarak geçer. 1. yüzyılda Tarihçi Strabon’un “Coğrafya” adlı eserinde Armenia’nın sınırlarından bahsedilir. Tarihte genel olarak Ermenistan bölgesinde ya- şayan halk “Armenler” ülke ise “Armenia” adı ile anılmıştır. Ermeniler ise kendilerine “Hay” ülkelerine “Hayasdan”, dillerine ise “Hayeren” demişlerdir. Ermeniler, Ataları “Hayk Nahapet” soyundan geldikleri için kendilerine “Hay” ismini vermişlerdir. Eski Roma İmparatorluğu’nda kayısı “Armenicu- um” adı ile biliniyordu. 36 Latince kayısıya “Prunus Armenica” deniyor, İtalyan- cada eskiden kayısıya “Armenlino” denildiği biliniyor. Bir anlatıya göre, Romalı General Lukullus MÖ 1. yüz- yılda Ermeni Kral Büyük Tigran ile savaştıktan sonra Roma’ya kayısı fidanları götürüyor. Roma’da yetişen bu meyvelere “Ermeni eriği” yani Prunus Armeniaca adını veriyorlar, bundan sonra da Ermenistan’ın en- demik bir meyvesi olan kayısının Avrupa macerası başlanıyor. Kayısının Arapça adlarından birinin “Tufah al Armani’, yani “Ermeni elması” olmasının sebebi de bu. Akadca kayısıya “Armenu” deniyordu. Ermeniler 301 yılında Hristiyanlığı kabul etmişler ve Hristiyanlık devletin resmi dini olmuştur. Fakat Erme- nistan hiçbir dönem dini kurallar ile yönetilen teokra- tik bir devlet olmamıştır. Köklü bir ülke olan Ermenistan coğrafi konumu ge- reği yüzyıllar boyunca bir savaş sahnesi oluyor. 387 yılında ilk kez Ermenistan, Roma ve Sasani (İran) İm- paratorluğu arasında paylaşılıyor.