ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 143

Ermenistan Rehberi Ermenistan’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne gi- ren diğer iki tarihi eser Haghpat ve Sanahin Ma- nastır Kompleksleri. Sanahin, “daha eski” anlamını taşıyor, bunun bu kilisenin Haghpat’tan daha eski olduğunu vurgulamak için kullanıldığına inanılıyor. Haghpat Manastırı, Debed nehrine bakan bir tepe- de yaklaşık 976-991 yılları arasında kral II. Smbat döneminde inşa edilmiş. Grihor Lucavoriç’e adan- mış iki bölümden oluşan şapel ise 11. yüzyılda inşa edilmiş. Dağların arasında inşa edilmiş bu kilise kompleksi, nehrin karşısındaki konumu ile oldukça büyüleyici. Komplekste ayrıca, Ermeni kral ve kraliçelerine adanmış şapellerin yanı sıra, Ermenistan’a özgü muhteşem oyma motiflerle süslü Khachkarları (taş haçları) da görebilirsiniz. Hağpat Manastırı ise Ermenistan'ın Hağpat ken- tinde bulunan bir Orta Çağ manastır kompleksi. Manastır, muhtemelen 976'd a Bagrati kralı As- hot III'ün karısı Kraliçe Khosrovanuş tarafından yaptırılmış. Bu iki manastır Ermenistan’ın kuze- yinde ve Yerevan’a oldukça uzak olsalar da gö- rümeye değerler. 143