ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 14

Ermenistan Rehberi Yerevan’da (Erivan) ziyaret ettiğim yerlere gelince: * Ararat (Ağrı). Rivayete göre Nuh’un gemisinin indiği 5137 m yükseklikteki dağ. Ermeni inanışı- na göre bu dağ, Tanrıların Dağı. * Abovyan Caddesi. Yerevan’ın ilk planlı caddesi, şehrin ana caddelerinden biri. Caddenin ismi, Er- meni yazar Khachatur Abovyan anısına verilmiş. * Hanrapetutyan Hraparak (Cumhuriyet Meydanı). Şehrin ana meydanını 1924 yılında Alexander Ta- manyan tasarlamış. Meydanı; Ulaşım ve İletişim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Sanat Gale- risi, Ermenistan Tarih Müzesi, hükümet binası, postane ve Marriott Hotel çevreliyor. Amiryan, Abov- yan, Nalbandyan ve Dikran Medz caddelerinin birleştiği meydan, siyasi gösterilere ve eğlencelere ev sahipliği yapıyor. 1940 yılında mey- dana konan Lenin heykeli, 1991’de Ermenistan’ın ba- ğımsızlığından sonra indiril- miş. * Ermenistan Tarih Müze- si ve Ulusal Sanat Galerisi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki aynı binada bulunan 2 önemli müze. Ermenistan Tarih Müzesi’nde Bronz Çağı’ndan kalan heykel- ler, silahlar, madalyalar var. Ulusal Sanat Galerisi ise ülkelere göre düzenlenmiş sanat eserleri dolu. Ermeni sanat koleksiyonu çok zengin, ayrıca Kandinsky, Serov, Chagall gibi Rus ressamların eserleri var. * Yerevan Opera Tiyatro. Bina 1930 yılında Alexander Tamanyan tarafından tasarlanmış. Al- manya Dresden SemperOper örnek alınarak inşa edildiği düşünülen güzel opera binasının Özgür- lük Meydanı’ından girilen tarafında Opera ve Bale Salonu, cadde tarafında ise Khachaturian Konser Salonu var. Erivan’a gelmişken burada mutlaka bir konser ya da operaya gitmenizi öneririm. * Cafesjian Sanat Merkezi. 572 basamak ve iç salonlardan oluşan Cascade (Şelale), kültürel etkinliklerin düzenleneceği bir alan olarak ta- sarlanmış, ama yapımı 1988 depremi nedeniyle yarım kalmış. 2002’den sonra Ermeni koleksiyo- ner Gerard L. Cafesjian’ın girişimiyle 50 milyon $ harcanarak tamamlanan Cascade, 2009 yılında açılmış. 14 Sanat eserleriyle donatılan Cafesjian, oldukça etkile- yici. Cafesjian‘a girerken bir parkın içinde yükselen heykellerse, ülkenin sanata verdiği değeri ispat edi- yor. * Sergei Parajanov (Sarkis Paracanyants) Ev Müze- si. 1924 Tiflis doğumlu ünlü yönetmenin filmleri, resimleri, eşyaları bu müze/evde sergileniyor. Müze 1988’de kurulmuş, ancak deprem ve sosyo-ekono- mik sorunlar yüzünden 1991’de, yönetmenin ölü- münden 1 yıl sonra açılabilmiş. Unutulmuş Ataların Gölgeleri, Sayat Nova (Narın Rengi), Suram Kalesi Efsanesi gibi ünlü filmlere imza atan yönetmenin de- hası, müzede gözler önüne seriliyor. Gezdiğim klasik müzelerden oldukça farklı olan müzeden çok etki- lendiğimi de belirtmeliyim. Sergei Parajanov’un hayatı san- sür, hapis ve travmalarla dolu geçmiş. Uzun yıllar boyunca film yapma imkanından mah- rum bırakılmış. “Film yapmama izin verilmedi ve kolaj yapmaya başladım. Kolaj, sıkıştırılmış bir filmdir” demiş bir keresinde. Na- rın Rengi başyapıtı olarak kabul ediliyor. * Kapuyt Mzkit (Mavi Cami). Ye- revan 14. yüzyıldaki Moğol isti- lalarından 1828’de Rus Çarlığı sınırlarına dahil olana kadar pek çok defa Müslüman egemenliğine girmiş. Mavi Cami’nin yapımı da İran Hükümdarı Nadir Şah döneminde başlayıp Hüseyin Ali Han döneminde, 18. yüzyılda tamamlanmış. Cami, Sovyet Dönemi’nde şehir müzesi olarak kullanılmış. Günümüzde ise kü- tüphanesi ve medresesiyle şehirde ibadete açık olan tek İslam eseri. * Matenadaran (The Mesrop Mashtots Institute of An- cient Manuscripts). 17.000 kitap ve el yazmasını ba- rındıran enstitünün arşivinde 5. yüzyıla kadar giden paha biçilmez el yazmaları var. * Ararat Fabrikası (Yerevan Ararat Brandy-Wine-Vodka Factory). 1877 yılında Rus Çarlığı döneminde kurulan fabrika, Yerevan Kalesi’nin alanının içinde yer alıyor. Randevu almadan gitmemenizi öneririm, çünkü fab- rikada sadece grup gezileri (ve tadım) yaptırılıyor. * Vernissage (Vernisaj). 1988’de konservatuvar öğ- rencilerinin sergi mekânı olan pazar, günümüzde ressamların resimlerini sergilediği, kilimler, hediyelik eşyalar ve Sovyet Dönemi’nden kalma paralar, pul- lar, mühürlerle dolu rengârenk bir pazar.