ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 134

Ermenistan Rehberi Garni Tapınağı Yerevan’dan 30 km uzakta bulunan Garni Tapınağı Ermenistan’ın Hristiyanlık öncesi pagan dönemine ait en heybetli ve önemli yapılardan biri. Ermenistan dünyada Hristiyanlığı resmi din olar- ak kabul eden devletlerden biri olsa da Ermeni- stan Helenistik medeniyetinin bir parçası oldu ve o dönemden sadece Garni pagan tapınağı ayakta kaldı. Drtad Takavor (Tiridates) tarafından 1. yüzyılda Güneş Tanrısı “Mihr” adına yaptırılan tapınak, 4. yüzyılda Ermenilerin Hristiyanlığı kabul ettikten sonra 3. Drtad’ın kardeşi Khsosrovidukht’un ya- zlık konutu olarak kullanılmaya başlanmış. 134 Aslında, Hristiyanlığın kabulu ardından tüm pagan ve helenistik döneme ait tapınaklar Ermeniler tarafından yerle bir edildi fakat dönemin birçok düşünürüne göre, bu tapınak çok değerli bir sanat eseri olduğu için yıkılmaktan kurtuldu. 1679 depreminde zarar gören yapı, 1969-1975 yılları arasında büyük bir restora- syon yaşadı. 2000’li yılların ortalarında tapınağın he- men yanındaki hamam da restorasyona tabii tutuldu. Eski Sovyetler Birliği bölgesinde belki de tek olan bu mimari, size başta Nimes’teki Maison Carrée’yi veya Atina Akropolisindeki Parthenon’u anımsatacak. Ge- ometrik sütun dizileri, yapının etrafını kuşatan mer- divenler ve sütun başlıkları da dahil olmak üzere göreceğiniz oymalar sizi şaşırtacak.