ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 13

Ermenistan Rehberi Ermenistan’a Gitmek, Uzaktaki Bir Dosta Sarılmak Gibi Yaprak GÜRDAL, Gezi Yazarı Ermenistan’da olmak, çok yakınında olup sana çok uzak duran bir dosta sarılmak gibi. Bense bu komşu ülkeyi ilk kez uzaktan görmüştüm. Kars‘ın Ani antik kentinin yanından akan Akhuryan (Arpaçay) Nehri üzerindeki İpekyolu Köprüsü, tek kemeri çökmüş bir halde Türkiye-Ermenistan arasında yer alıyor. Ani’den bakmıştım karşı kıyılara, bir gün buralara ayak basacağımı bilmeden… Kapalı olan sınır kapıları, Iğdır’a bağlı Alican ve Kars’a bağlı Akyaka, iki ülke arasında karadan ge- çişi mümkün kılmıyor. Karayolundan gitmek ister- seniz, ancak Gürcistan üzerinden Ermenistan’a ge- çebilirsiniz. Alfabenin icadı, Ermeniler arasında kültürel geli- şimin miladı kabul ediliyor. 1918’de Kafkasya’da kurulan bağımsız Erme- nistan Cumhuriyeti, ekonomik, askeri ve siyasi krizler sonunda 1920’de Sovyetler Birliği’ne ka- tılmış. 1991’de Ermenistan, Sovyetler Birliği’nden ayrı- larak bağımsızlığını ilan etmiş. Ermenistan gezisinde ziyaret ettiğim başkent Yerevan (Erivan) ise Sovyet Dönemi’nden kalma binaları, parkları ve müzeleriyle oldukça ilgi çe- kici bir kent. Havayolunu tercih ederseniz Erivan’a İstanbul’dan direkt uçuşlar var. Zvartnots Uluslararası Havalima- nı’na inince Ermenistan vizesi alabilirsiniz. Hususi, hizmet ve diplomatik sahiplerine ise sınırda/havali- manında vize verilmiyor. Bu pasaport sahiplerinin seyahatleri öncesinde diplomatik temsilciliklerden vize alması gerekiyor. Rivayete göre Yerevan şehri ismini, Nuh’un tu- fandan sonra karayı ilk gördüğü yerde “Yere- vats” (Göründü) diye bağırması üzerine almış. Sovyet Dönemi’nde, 1925’ten 1936’ya kadar, Aleksandr Tamanyan’ın başarılı mimari çalış- ması ile de şehir bugünkü modern görünümüne kavuşmuş. Ermenilerin kökleri, MÖ 6. yüzyıldaki Urartu Kral- lığı’na dayandırılıyor. 38 harften oluşan Ermeni al- fabesinin 5. yüzyıl başlarında Mesrob Maşhods ta- rafından bulunmasıyla kültür alanında bir Altın Çağ başlamış. Yerevan’da metro ulaşımı var. Bir Moskova met- ro ağıyla mukayese edilemeyecek olsa da bü- tün Sovyet metroları gibi oldukça derine (20-70 metre) iniyor. 1981’de kurulan metronun içinde fotoğraf çekimi yasak. 13