ERMENISTAN REHBERI E-KITAP ERMENİSTAN REHBERİ - Page 10

Ermenistan Rehberi Ermenistan’da Turist Olmak M. Ragıp ZIK, Araştırmacı Erivan’a ilk gidişim 2007 yılı yazında oldu. Sırt çantamı alıp bu uzak komşuya ziyarete gittim. O kadar acemice hazırlık yapmıştım ki İstanbul– Erivan arasında uçak seferleri olduğunu bile öğ- renmeden Tiflis üzerinden karayoluyla gitmiştim. Gerçi kara sınırı kapalı olduğundan iki ülke ara- sında halihazırda ilişkileri olan çevreler dışında pek de bilinmiyordu bu havayolu seçeneği. Sınır kapısındaki polis, Türkiye pasaportlu turiste çok aşina olmasa gerek, penceresini kapatıp epeyce bekletmişti beni çeşitli görüşmeler yapmak için! Gürcistan’dan başlayıp Ermenistan’ın içine uza- nan yeşil örtü yol boyunca gözümü kırpmadan etrafı seyretmeme sebep olmuştu. Erivan’a vardı- ğımda gördüğüm şehir manzarası ise ayrıca şaşır- tıcı oldu benim için. Sovyetler Birliği mirası olduğu her halinden belli geniş caddeler, Avrupai bahçe düzenlemeleri ve buna eşlik eden kafeler, Türki- ye’de birçok yerde de örneğini gördüğümüz Erme- ni taş işçiliğinin görkemli birer imzası olan sarı ve kızıla çalan kesme taşlarla inşa edilmiş binalar… 10 Lüks ve ihtişam kelimelerinin aklıma ilk gelenler ol- duğunu hatırlıyorum. Dükkanlardaki ithal ürünlerin bolluğu ile sokaklarda salınan son model ve cüsseli arabalar da bu fikrimi güçlendirmişti. Bu ilk izlenimin değişmesi ve Erivan başta olmak üzere Ermenistan’ın ekonomik, politik, sosyal ve kültürel anlamda ne kadar büyük bir çeşitli- liğe sahip olduğunu anlamam için daha fazla zaman gerekti. Erivan’da kaldığım birkaç gün boyunca bir turist ol- manın gereklerini yerine getirdim. Moskova Sineması, Opera Binası, Soykırım Anıtı ve Müzesi, Matenadaran Eski El Yazmaları Müzesi, Ver- nissage Pazarı, Çağlayan Anıtı, Ermenistan Ana Hey- keli, Gök Cami, Ermenistan Milli Galerisi, Gumi Shuka Çarşısı, Ararat Konyak Fabrikası ve çeşitli caz kulüp- leri listesini tamamladım. O tarihlerde Erivan’a Tür- kiye’den gitmiş herhangi bir meraklı turistin yaşaya- bileceği karşılaşmalar yaşadım: Soykırım sohbetleri, futbol, siyaset ve yemek tarifi konuşmaları… Bunun