enertec 4/2016 - Page 76

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KANAVISTON KUNNONARVIOINTI JA KORJAUSSUUNNITTELU ILMAN TELINETÖITÄ KANAVIEN IKÄÄNTYESSÄ niihin syntyy kondenssin aiheuttamia päällepäin näkymättömiä korroosiovaurioita. Kun kanavistoon tai palkeisiin tulee reikiä, on etenkin alipaineisissa kohteissa ongelmana korroosion voimakas kiihtyminen. Lisäksi reikien kautta kanavaan vuotava happi aiheuttaa virhettä pitoisuusmittauksiin, joilla ohjataan laitoksen tehokasta ajoa. Eristettyjen kanavavien vaurioita on vaikeaa nähdä päällepäin. KE-Burgmann käyttääkin apuna kiipeilytekniikkaa, joka mahdollistaa kanavien kunnon tutkimisen ilman kalliita telinetöitä. Kanavat ja seinäpinnat tutkitaan sisältä käsin mittaamalla ja valokuvaamalla. Vauriokohdat kirjataan kuntoraporttiin, joka toimii samalla myös korjaussuunnitelmana. Varsinainen korjaustyö voidaan tehdä siis ”täsmäkorjauksena”. Vaurioitunut kanavanosa leikataan pois ja tilalle hitsataan tervettä peltiä. Vanhankin kanavan korjaaminen on varteenotettava vaihtoehto koko kanavan uusimiselle. n Lisätiedot: KE@burgmann.fi, www.ke-burgmann.fi JÄÄHDYTYKSESTÄ AURINKOENERGIAN MITTAUKSEEN KAUKOLÄMPÖ ON Suomen yleisin läm- mitysmuoto ja lämmitysenergian alamittaus on jo monissa rivi- ja paritaloissakin arkipäivää, koska kustannustietoisuus ja kustannusten oikeudenmukainen jakaminen on tullut tutuksi vedenkulutuksen mittaamisen myötä. Nollaenergia-periaatteella tehdyissä kerrostaloissa on jo huoneistokohtaisia lämpöenergiamittareita. Samoin aurinkoenergiasta on alettu kiinnostua enenevässä määrin, koska Suomessa on kesällä suurempi aurinkoenergiamäärä kuin Keski-Euroopassa. Ostoskeskuksissa, tavarata- Kaikkiin lämpöenergiamittareihin saa myös etäluen- loissa ja jopa omissa kodeissa viilennetään tiloja kesällä jääh- nan: potentiaalivapaan ulostulon esim. VAKiin, M-BUS- tai dytyksen avulla ja talvella samoja tiloja lämmitetään. Kaikkien ­MODBUS-väyläliitännän. Jo pienikin määrä mittareita voi olla näiden energiamäärämittaukseen sekä lämmityksen ja jääh- kustannustehokasta lukea radioluennan avulla. n dytyksen yhdistelmiin on Saint-Gobain Pipe Systemsillä tarjota kattava valikoima erikokoisia lämpöenergiamittareita, myös Lisätietoja eri vaihtoehdoista: www.sgps.fi glykolipohjaisiin väliaineisiin. anneli.kuusisto@saint-gobain.com 76 enertec  4/ 2016