enertec 4/2016 - Page 72

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KENELLÄ ON VARAA RÄJÄHDYKSEEN? FIKE RÄJÄHDYSPANEELIT ovat ATEX-hyväksyttyjä ja mitoitetaan sekä valmistetaan EN-standardien mukaisesti. Luotettavuus varmistetaan käytännön testeillä. Markkinoiden laajin valikoima alkaa edullisista 1-kerros paneeleista ja kattaa kovimmatkin vaatimukset täyttävät erikoissovellukset. Kattava varastovalikoima takaa nopeat toimitukset. Paneelit voidaan varustaa murtoilmaisimella, sääsuojalla tai liekinestimellä. Fike räjähdyssuojauksen suunnittelu ja huolto Suomessa Tecalemit Flow Oy. n Lisätietoja: Niko Toropainen, Tuoteryhmäpäällikkö, niko.toropainen@tecaflow.fi SORSAKOSKEN KONEPAJA SORSAKOSKEN KONEPAJA OY on painelaitteisiin eri- koistunut konepajayhtiö. Yrityksen päätuotteet ovat asiakkaan prosessi- tai valmistusteknisistä tarpeista lähtevät painelaitteet sekä muut konepajatuotteet. Yhtiön historia juontaa juurensa Mesera Sorsakoski Oy:n ja Sorsakoski Works Oy:n liiketoiminnasta. Sorsakosken Konepaja Oy ja Sorsakoski Works Oy sopivat liiketoimintakaupasta elokuussa 2015. Liiketoimintakaupassa siirtyi osaava henkilöstö sekä vaihto- ja käyttöomaisuus konepajalle. ”Kaupan myötä markkinoille syntyi notkea ja kokenut lämmönsiirtimien toimittaja ja PED osaaja”, kuvaa yrityksen toimitusjohtaja Olli Kervinen yhtiön toimintaa. Henkilöstöllämme on vuosien kokemus konepajatuotteiden, painelaitteiden ja erityi­sesti putkilämmönvaihtimien valmistuksesta. Kuormitus­ tilanteissa käytämme myös osaavaa ja luotettavaa alihankintaverkostoa. Yrityksen omistaa pääosin yrityksen toimiva johto. Omis- Olli Kervinen (vas.) ja Marko Kivinen toivottavat olemassa olevat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi keskustelemaan Energia 2016 messuosastolle A813. siä. ­Asiakkaamme investoivat niin laitteisiin kuin palveluihin- tajilla on vuosien kokemus konepajateollisuudesta laaja-alai- kin sekä myös ratkaisuihin, joihin voivat luottaa. Laatutuotteet, sesti. Olli Kervisen yhtiökumppanina toimii tuotanto- ja laatu- innovatiivisuus, vankka kokemus ja alansa osaava henkilö- päällikkö Marko Kivinen sekä Mikko Linden. kunta luo kestävän perustan toimivalle yhteistyölle teollisuuden ”Tuotteitamme ovat putkilämmönvaihtimet, paineastiat, säiliöt, putkistot, prosessilaitteet ja muut paineenalaiset osat. Toi- asiakkaiden kanssa.” ”Sorsakoski on maantieteellisesti tuotteitamme ja toimin- mituslaajuutemme käsittää Lämpö- ja lujuustekniset mitoituk- taamme ajatellen hyvä paikka. Keskeinen sijaintimme luo osal- set TEMA- ja PED-normien mukaan, suunnittelun, materiaali­ taan toimivan pohjan toiminnallemme. Verkostoitumalla hyvien hankinnat, valmistuksen, pintakäsittelyn, dokumentaation, yhteistyökumppaneitten kanssa saamme kehitettyä ja kasva- hyväksynnät ja tuotteidemme asennukset.” tettua toimintaamme palvellaksemme asiakkaitamme paremmin ja laaja-alaisemmin. Osaamisalan perustana on valmistus Monipuolista osaamista teollisuuden tarpeisiin ja PED -osaaminen. Tavoitteena on tämän osaamisen hyödyn- ”Asiakaskuntamme koostuu pääosin energia-, paperi-, sellu- täminen ollaksemme haluttu yhteistyökumppani sekä asiakkail- ja prosessiteollisuuden loppukäyttäjistä sekä laitevalmistajista lemme että muille sidosryhmille. Yksin ei pärjää kukaan!”  n ja suunnittelutoimistoista. Asiakaskuntaamme kuuluu niin kotimaisia PK-yrityksiä kuin kansainvälisesti toimivia suuryrityk72 enertec  4/ 2016 Lisätietoja: www.sk-works.fi