enertec 4/2016 - Page 65

JÄTTEIDEN POLTTO ALOITETTU RIIKINVOIMAN EKOVOIMALAITOKSELLA Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen rakentaminen etenee aikataulussa. Kaupallisen käytön on määrä alkaa tämän vuoden lopussa. Laitoksen toimituksesta on vastannut teknologiayritys ANDRITZ Oy. EKOVOIMALAITOKSEN RAKENNUSPROJEKTI Leppä- Riikinvoiman laitoksessa jätteet poltetaan kiertopetikatti- virralla alkoi syksyllä 2014. Kesällä 2016 laitoksen kierto­ lassa, joka varmistaa mahdollisimman hyvän palamistuloksen. petikattila sai ensimmäiset jätteet uuniinsa ja sen jälkeen polt- Savukaasujen puhdistuksessa käytetään parasta saatavilla ole- toa on jatkettu. Kesän lopussa laitos liitettiin valtakunnan verk- vaa teknologiaa: päästörajat alittuvat monivaiheisen puhdis- koon sähköntuotannon osalta. Lisäksi laitos tuottaa kaukoläm- tusjärjestelmän avulla. Ekovoimalaitos tuottaa maksimaalisesti sähköenergiaa. pöä Varkauden kaukolämpöverkkoon. ANDRITZin avaimet käteen ‑toimitus käsittää 54 megawatin kiertopetikattilan, jätteen käsittelyn, savukaasujen puhdistuksen, höyryturbiinin, automaation, sähköistyksen ja tarvittavat apulaitteet sekä rakennustyöt. Sen sähköteho tulee olemaan 16 megawattia ja kaukolämpöteho puolestaan 38 megawattia. Jätteitä laitos hyödyntää vuosittain 145 000 tonnia. Jätemäärä kerätään Itä-Suomen alueelta 57 kunnasta, joissa asuu yhteensä 640 000 ihmistä. n Päästöt minimissään, teho maksimaalinen Laitoksen käyttämä moderni teknologia takaa, että jätteenpolLisätietoja www.riikinvoima.fi ton vaikutukset ilmanlaatuun ovat vähäiset. TEOLLISUUS HAKEE RATKAISUJA KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIIN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Kemikaalilainsäädännön uudistukset tarkensivat teollisuuden turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia vuoden 2016 alussa. Uudistukset ovat myös tuoneet lisätöitä Insteam Consulting Oy:lle, joka tarjoaa turvallisuusteknisiä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja pääasiassa teollisuusyrityksille. INSTEAM CONSULTING avasi uuden toimipisteen Espooseen elokuussa. ”Uuden konttorin myötä pystymme palvelemaan pääkaupun- Konsultointipalveluita tilaavat erityisesti ne teollisuusyritykset, joiden toimintaan liittyy laajamittaista kemikaalien varastointia. kiseudun asiakkaita entistä paremmin ja joustavammin”, kertoo ”Käytännössä Insteam Consulting selvittää, millä tavoin turvallisuusasiantuntija Jere Junnila Insteam Consulting Oy:stä. uuden asetuksen vaatimukset täyttyvät laitoksella. Yhteistyössä Laitosturvallisuuden konsultointiyritys Insteam Consultin- asiakkaan kanssa kartoitetaan, mitä toimenpiteitä vaaditaan, gilla ja sen sisaryhtiöllä, tarkastuspalveluita tarjoavalla Insteam jotta vaatimukset täyttyvät. Lisäksi laaditaan aikataulu toimen- Oy:llä, on Tampereen Energiamessuilla yhteinen messuosasto. piteille”, sanoo Junnila. Siellä on tarjolla tietoa muun muassa painelaitetarkastuksista se