enertec 4/2016 - Page 64

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. CALIGO CSSX PICCOLO TEKSTI: OSKARI SALOVAARA Ajattelitko, että pesuriratkaisu on laitoksellesi liian kallis tai liian työläs? Lue seuraava ja saatat harkita vielä kerran. CALIGO INDUSTRIA on kehittänyt uuden pesurituotteen pH:n säädön. Myös lämmön talteenottovyöhykkeen täytekap- pieneen, 2–4 MW lämpölaitoskokoluokkaan. Caligo CSSX paleet ovat teräksisiä. ­Piccolo on kompakti mobilisoitu ratkaisu, joka saadaan sijoi- Jos tilaa ei laitoksella ole, Caligo Piccolo toimitetaan täy- tettua pieneen tilaan tai toimitetaan omana kokonaisuutena sin varustelluissa konteissa itsenäisenä laitoksena asiakkaan kahdessa kontissa. prosessiin. Kontit toimivat koko prosessin rakennuksina ja nii- Piccolo kätkee sisäänsä samat suodatus- ja lämmön tal- den avulla pesurin paikoilleen tuominen on nopeaa ja yksiker- teenotto-ominaisuudet kuin suurempi Caligo peruspesuri. taista. Konteissa pesuri on sijoitettuna pystyasentoon ja oheis- Pesurin tyypillinen lämmön talteenoton tuottama lisäteho on laitteisto laajuudesta riippuen 20–40 jalan konttiin vaaka- 15–25% kattilatehon päälle. Piccolo voidaan varustaa lauh- asentoon pesurikontin viereen. Mobiliteetti mahdollistaa pesu- teenkäsittelyllä kahdella vaatimustasolla: 50 tai 10 mg/l tai rin nopean ja kustannustehokkaan siirron laitoskohteesta toi- jopa Caligon patentoidulla lämpöpumppukytkennällä. Suoda- seen lämpöliiketoiminnan painoalueiden muuttuessa vuosien tusyksiköstä on myös tarjolla tehostetulla vesipesulla varustettu varrella. versio, jonka avulla voidaan useimmissa tapauksissa lämpölai- Caligo Industria tarjoaa Piccolopesuria nyt myös leasing- toksen hienosuodatustekniikka jättää kokonaan pois. Kun hie- sopimuksella yhteistyössä OP Pohjolan kanssa. Savukaasujen nosuodatusaste kuten pussi- tai sähkösuodatin korvataan pesu- hukkalämmön talteenotolla on näin mahdollista päästä posi- riratkaisullamme, saadaan hienosuodatus hukkalämmön tal- tiiviseen kassavirtaan jopa pienissä, alle 5MW lämpölaitos­ teenoton sivutuotteena lähes ilman lisäkustannuksia. kokoluokassa. Tarvittaessa laskemme laitoskohtaisen nettotuot- Kaikki Caligo pesurit toimitetaan valmiiksi tehtaalla kokoonpantuna ja testattuina tuotepaketteina itsenäisellä auto- toarvion pesurille helpottamaan hankintapäätöksen tekemistä. Vältä turhat tuottamattomat suodatinratkaisut ja investoi maatiolla ja Siemens-logiikalla. Kenttäprojekti jää näin ollen joustavaan ratkaisuun, joka nostaa laitoksesi energiatehok- todella lyhyeksi prosessin osalta, sillä kaikki on jo valmiina kuuden uudelle tasolle sekä puhdistaa savukaasut tehokkaasti pakettina ja kokonaisuus vain toimitetaan kentälle ja kytke- ilman erillisiä hienosuodatusasteita. n tään lämpölaitokseen kiinni. Caligo Piccolo valmistetaan haponkestävästä teräsmateriaalista sisältäen automaattisen 64 enertec  4/ 2016 Lisätietoja: www.caligoindustria.com