enertec 4/2016 - Page 60

KUVA: SWECO Kaikki työntekijät perehdytetään turvallisuusasioihin. Turvakoulutuksen lopussa on tentti, joka on suoritettava hyväksytysti. Tentin voi suorittaa kahdeksalla eri kielellä, mutta englanti ja saksa ovat työmaan pääkieliä ja suomi virallinen projektikieli. Metsä Fibressä on arvioitu, että uusi tehdas työllistää valmistuttuaan kaikkiaan 2  500 henkilöä ja tuo 1  500 uutta työpaikkaa. Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus on noin 6  000 henkilötyövuotta. Biotuotetehdas käynnistyy aikataulun mukaan elokuussa ” Työmaalla juuri nyt suurimpana työvaiheena ovat laiteja putkiasennukset. 2017. Täyteen vauhtiin tehdas saadaan kesäkuuhun 2018 mennessä. n www.kaeser.com Asiantuntevia paineilmaratkaisuja yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin • optimoitu energiatehokkuus roottorien SIGMA-profiilin ansiosta • uusinta tietotekniikkaa hyödyntävät ohjausjärjestelmät • koko maan kattava huoltoverkosto • ulkoistettua paineilmaa SIGMA AIR UTILITY -sopimuksella KAESER Kompressorit Oy Tiilitie 18 – 01720 Vantaa – Puh. (09) 4132 0400 – Faksi (09) 4132 0450 enertec  4/ 2016 60 Sähköposti: info.finland@kaeser.com – www.kaeser.com