enertec 4/2016 - Page 58

tilalla. Raskas polttoöljy voidaan näissä korvata esimerkiksi eifossiilisella pikiöljyllä. Energia on ylipäätään olennainen osa nykyaikaisen sellutehtaan prosessia, jossa kuluu runsaasti lämpöä ja höyryä. Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan puusta ja prosessin tuottama ylijäämälämpö hyödynnetään. Laiteratkaisuissa on Metsä Fibren mukaan pyritty sekä energiatehokkuuteen että biosähkön tuotannon maksimointiin. Pitkälle viety sähkön ja lämmön yhteistuotanto luo hyvät ” Sellutehtaat ovat perinteisesti omavaraisia energian suhteen. edellytykset parantaa energiatehokkuutta merkittävästi. Muun tehtaan suunnittelulla puolestaan voidaan vaikuttaa sekä höyryn että sähkön kulutuksen pienentämiseen, jolloin sähköntuotanto tehostuu. Energiatehokkuuteen höyrytuotannossa soodakattilalla vai- Laitostyömaan projektinjohtaja Simo Merikallio Metsä kuttavat muun muassa mustalipeän kuiva-aineen nosto, kor- ­Fibrestä kertoi Yleisradion haastattelussa, että työmaalla toimii