enertec 4/2016 - Page 56

ÄÄNEKOSKEN UUSI LAITOS TUOTTAA PALJON ENERGIAA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: SAMI KARPPINEN Äänekoskella rakennetaan Metsä Fibren biotuotetehdasta, joka tuottaa vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia sellua. Kyseessä on metsäteollisuuden tähän mennessä suurin investointi Suomessa. Elokuussa 2017 käyttöön otettavasta laitoksesta saadaan samalla peräti 2,5 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Energiaa myydään myös ulkopuolisille käyttäjille, sillä Äänekosken tehtaan sähköomavaraisuudeksi on arvioitu 240 prosenttia. ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN varsinaiset rakennus- kään. Biotuotetehtaan konseptisuunnittelu valmistui 2013 ja työt alkoivat toukokuussa 2015. Uutta tehdasta rakennetaan varsinainen esisuunnittelu alkoi keväällä 2014. osin vielä toiminnassa olevan vanhemman sellutehtaan puu- Laitosinvestoinnin hinnaksi tulee noin 1,2 miljardia euroa. kentälle. Työmaan alkuvaiheessa tehdasalueelle rakennettiin Koneiden ja laitteiden osuus on 750 miljoonaa euroa, raken- uusi väliaikainen puukenttä. tamisen 270 miljoonaa ja tehdasalueen infrastruktuurin 60 Laitoshanketta oli kuitenkin sitä ennen suunniteltu jo pit56 enertec  4/ 2016 miljoonaa.