enertec 4/2016 - Page 54

ILMOITUS VAATIVIIN ENERGIA-ALAN HANKKEISIIN TARVITAAN KESTÄVÄT LÄMPÖTILA-ANTURIT TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN SKS Automaatio Oy valmistaa Suomessa lämpötilaantureita muun muassa prosessiteollisuuden eri sovelluskohteisiin. Vuosittain yritys toimittaa yli 40 000 kappaletta erityyppisiä anturituotteita. Juuri nyt SKS:n lämpötila-antureita asennetaan maailman suurimpaan biotuotetehtaaseen, joka on rakenteilla Äänekoskella. Lämpötila-antureiden vienti on myös ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. HYVINKÄÄLLÄ SIJAITSEVA SKS Automaatio Oy:n anturi- tuotanto on toiminut jo yli 20 vuotta. ”Tehtaalla on yli 500 neliötä tuotantotilaa ja muun muassa neljä laserhitsauslaitteistoa”, tuoteryhmäpäällikkö Juha Hakanen kertoo. Hänen mukaansa anturituotteiden asiakaskohtainen ’räätälöinti’ ja sovellusosaaminen ovat olleet SKS Automaation keskeisiä vahvuuksia alusta alkaen. ”Antureiden kestävyyden ja korkean laadun osoituksena olemme myöntäneet tuotteillemme viiden vuoden takuun”, Hakanen korostaa. ”Energiantuotannon tehostaminen ja kestävä kehitys ovat tulleet yhä tärkeämmiksi viime vuosina. Olemme nykyisin jäsenenä Cleantech Finland -kasvuohjelmassa.” Mittauksilla edistetään ympäristöystävällisyyttä Avainasiakaspäällikkö Seppo Ojanen toteaa, että SKS biopolttoaineita. Haluamme olla mukana edistämässä luon- ­Sensors -lämpötila-anturit valmistetaan parhaan tarkkuusluo- nonvarojen entistä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisem- kan mittaelementeistä. pää käyttöä”, Ojanen mainitsee. ® ”Tarvittaessa anturit kalibroidaan mittaustarkkuuden paran- ”SKS Automaation lämpötila-anturivalmistuksella on myös tamiseksi sovelluskohteessa. Näin taataan, että teollisuuden ISO 9001:2008, ATEX- ja IECEX -tuotannon laatusertifikaa- eri prosesseissa – esimerkiksi energian tuotannossa – proses- tit, jotka koskevat räjähdysvaarallisiin ympäristöihin asennetta- sin lämpöti