enertec 4/2016 - Page 50

”Polttoprosessin suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman pieniin savukaasupäästöihin, jotta saavutetaan mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Kattilan varustettiin myös ammoniakin syöttöjärjestelmällä ja katalyyteillä, joilla nesteytetyn maakaasun polton typpioksidi päästöt pystytään pienentämään alle ympäristöluvan vaatimuksien”, kertoo projektipäällikkö Pekka Keskinen Valmet Techonologies Oy:stä. Endress+Hauser Oy toimi hankkeessa kenttälaitetoimitta- ” Hankkeen kotimaisuusaste pysytteli hyvällä tasolla läpi projektin. matala- ja korkeapaine-esilämmityslaitoksen, kaukolämpöjär- jestelmän, prosessihöyryjärjestelmän ja turbiinilaitoksen put- jana läheisessä yhteistyössä Valmet Technologiesin kanssa. kistot. Suunnitteluun ja näiden laitteiden toimituksiin ja asen- Endress+Hauser toimitti kattilalaitoksen paine- ja paine-eromit- nuksiin Energico käytti pääasiassa suomalaisia alihankki- tauslaitteita sekä virtausmittaus- ja lämpömittauslaitteita. joita”, kertoo Energico Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti ”Vanhan voimalaitoksen uudistamista on suunniteltu jo pit- Hovatta. kään, koska vanhat laitteet tulivat teknisen käyttöikänsä päähän ja niiden uudistaminen oli välttämätöntä. Rakentamalla Automaatiojärjestelmät Valmetilta uusi voimalaitos saatiin parannettua koko tehtaan energia- ja Valmet Automation Oy laajensi voimalaitoksen automaatiojär- kustannustehokkuutta”, toteaa Inkala. jestelmän kattamaan myös uuden kattila- ja turbiinilaitoksen. Integroitu automaatiojärjestelmä koko voimalaitosalueella ja Turbiinilaitos suomalais-venäläiseltä konsortiolta yhteinen käyttöliittymä yksinkertaistavat toimintaa. Lisäksi eri Voimalaitoksen turbiinilaitoksen toimitti Energico Oy:n ja venä- järjestelmien integrointi on vaivatonta, kun ohjausjärjestelmä läisen Power Machines yhtymän muodostama konsortio. Tur- ja turbiiniautomaatio ovat samassa järjestelmäväylässä. biinilaitos on suunniteltu tuottamaan sähkön lisäksi prosessi- Valmetin toimitus kattaa muun muassa Valmet DNA -auto- höyryä terästehtaalle ja kaukolämpöä kaupungin tarpeisiin. maatiojärjestelmän kattilalaitokselle ja turbiinille, turvalukitus- Laitoksen 120 MW tehoinen höyryturbiini ja generaattori järjestelmän sekä Valmet DNA Machine Monitoring -sovel- on valmistettu Pietarissa. Valmet toimitti turbiinin säätö-, suo- luksen pyörivien koneiden kunnonvalvontaan ja Field Device jaus- ja valvontajärjestelmän Power Machinesin alihankkijana. Manager -sovelluksen kenttälaitteiden kunnonvalvontaan. Toi- ”Energico vastasi konsortion johdosta ja suunnitteli ja toimitti turbiini-generaattoriyksikköä täydentävät laitososat kuten 50 enertec  4/ 2016 mitukseen kuuluvat myös järjestelmäohjelmointi, tehdastestit, asennus, käyttöönotto ja koulutus.