enertec 4/2016 - Page 49

Teräsyhtiö SSAB:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys Raahen Voima Oy on uudistanut ja tehostanut SSAB Raahen terästehtaan yhteydessä sijaitsevan voimalaitoksensa energiantuotantoa. UUSI VOIMALAITOS tuottaa noin puolet SSAB Raahen terästehtaan käyttämästä sähköstä. Suurin osa sähköstä tuotetaan tehtaan omista prosessikaasuista. Raahen tehtaan prosesseissa syntyvää lämpöä ja höyryä hyödynnetään sähköntuotannon lisäksi lämmitykseen tehdasalueella ja kaukolämpönä Raahen Energialle. Investoinnin kokonaisarvo on noin 121 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitettiin 2014 kesällä. Koekäytöt ja testaukset on tehty kevään 2016 aikana, ja vapusta asti voimalaitos on ollut jo osa valtakunnan verkkoa. ”Hanke eteni suunnitelmien mukaan, vaikka haasteena läpi projektin on ollut käyvän laitoksen rinnalla toimiminen. Voimalaitoksen rakentaminen oli noin 280 henkilötyövuoden ponnistus, ja enimmillään työmaalla oli noin 300 henkeä työssä. Lisäksi hanke työllisti la Z\H[YY[][][]\ژK[Y[[XZ\]\\H\][H]0\H0BڙZ[0\ [[\Y[x'K\XZ[[XBN]\ڛZHZH[[K]\H][[Z]•]\H[X[Z]ܝXH[[X\H]\H[[[X\H[X[Z]\HHۈZ[\0\0\0\[\B]0p\ZY[X[ZZZ\[\XHZ]HZX[\K]Y\][[X[Z][]0훛Hܝ]X[[[[X[Z][Zۚ\[]0Z000[Y]Z]Y] [Y]]H0\Z\\]Y][X[ M HYY]][BZ[]ZX[ MLYY]][][[Z][\[Z]Z[Y[Z]Z[]Z[PXZ[\ZX[Z\[YY[K]\H][[Z]ܝXH[[X\H]\H[X[Z]\K[[Z][ZH][H0Z][[Y[0]0훋][H][][Z[[XX[[ۚXH\[Z\XHX\ZB][X\][ZX\KZX\KXXZX\KX[HB]]K][][\H\]Z\\H\]]Z[\HZ[ZY[\]X[]0훈Y[[Z[ۈ\ZX[\[X][]Z] 8"K"L M"Y[\X B