enertec 4/2016 - Page 43

TUNNETUT MURTOKALVOT-, JA RÄJÄHDYSSUOJAUSTUOTTEET Suunnittelemme, asennamme ja huollamme ammattitaidolla. tuloa ille Tervem su 0. a es Energlilemme A61” osasto analla “FIKE Taikas eaksi. n mak u u s t saa Lisätietoja: Niko Toropainen 029 006 5136 niko.toropainen@tecaflow.fi Tiilitie 6, 01720 Vantaa. Vaihde 029 006 280. Sähköposti: asiakaspalvelu@tecaflow.fi • www.tecaflow.fi Paras hyöty mittaridatasta älykkäällä lämpöenergian mittauksella Mitä enemmän dataa on, sitä enemmän lisäarvoa se tuottaa n e- esi. .10 56:47 Älymittarien tuottamaa valtavaa datamäärää voidaan hyödyntää lukuisilla eri tavoilla – ja mitä suuremmiksi energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät vaatimukset kasvavat, sitä enemmän lisäarvoa mittaridatasta saadaan. Älymittaus tuottaa energialaitoksille yksityiskohtaista dataa, jonka avulla laitosten on helppo tehdä tietoisia päätöksiä tämän päivän ja tulevaisuuden toiminnasta. Data mahdollistaa entistä paremman infrastruktuurin hallinnan ja asiakaspalvelun sekä verkon optimoinnin ja kysyntähuippujen tasaamisen. Lue lisää osoitteesta kamstrup.com/value 4 / 2016  enertec 43