enertec 4/2016 - Page 32

”Myös järjestelmät integroituvat. Esimerkiksi kaukolämmön ja jäähdytyksen integroinnilla koko järjestelmän hyötysuhde kasvaa. Lisäksi esimerkiksi rakennusten ylilämpöä ja muuta jätelämpöä otetaan entistä paremmin talteen ja käytetään hyödyksi energiajärjestelmässä”, hän tarkentaa  Airaksinen sanoo, että tulevaisuudessa vaihtelevan uusiutuvan energian määrä energiaverkossa lisääntyy. ”Se lisää tarvetta energiavarastoille ja kulutuksenjoustolle. Rakennuksissa on tähän merkittävä potentiaali (rakennukset kuluttavat 30–40  % energiasta), jota tulisi hyödyntää verkosta paremmin.” Uudet talotyypit ja yhteisöllisyys Kemppi-Virtanen näkee, että tulevaisuuden asuntopulaa voisi lieventää esimerkiksi hotelli-koti-tyyppisillä asuintaloilla, joissa olisi tietyt yhteiset tilat ja palvelut sekä hotellin tyyppinen ­kontrolli. ”Nämä mahdollistaisivat kuitenkin varsin vähän huoltoa vaativan asumistavan. Erilaiset parakkiratkaisut eivät ole mielestäni suositeltavia”, hän sanoo. Neuvonen pohtii, että kaupungit monimuotoistuvat, myös rakentamisen muotojen osalta. ”On yhä helpompaa toteuttaa itse rakennusprojekti ja koota sitä tekemään erilaisia tekijöitä, rahoittajia ja käyttäjiä. ”Kaupunki näyttää tästäkin syystä 2040-luvulla erilaiselta kuin 1900-luvun modernismin karikatyyreissä, joissa kaikki talot olivat lopulta samasta puusta (tai pikemminkin betonilaatasta) veistettyjä”, hän päättää. n Kaukolämmitetty raitiovaunupysäkki Sokoksen edustalla. PROFESSORI AIRAKSINEN AVAA TULEVAISUUDEN ENERGIARATKAISUJA JA KÄSITTEITÄ –  Hajautetulla energialla tarkoitetaan monessa eri paikassa tuotettua energiaa. Useimmiten energiajärjestelmät ovat hajautetun ja keskitetyn järjestelmän yhdistelmiä. Lähienergialla tarkoitetaan yleisesti lähellä kulutusta tuotettua energiaa.   –  Tulevaisuuden kaukolämpö ja jäähdytys integroituvat kaupungeissa. Näin saadaan koko järjestelmään parempi hyötysuhde. Tämä mahdollistaa myös ylimääräisen lämmön hyväksikäytön. –  Jätteiden määrää on ensisijaisesti vähennettävä, mutta energiahyödyntäminen on yksi vaihtoehto sille, jos se ei ole sopivaa esimerkiksi uusiokäyttöön. –  Biopolttoaineiden hyödyntäminen riippuu osittain kaupungin sijainnista ja sen energiajärjestelmästä sekä siitä, miten bioenergiaa on saatavilla. Bioenergia on yksi vaihtoehto energiajärjestelmän muuntamisessa. Erityisesti ylijäämä on järkevä käyttää energiantuotantoon. n 32 enertec  4/ 2016 Enerte