enertec 4/2016 - Page 30

KUVA:VTT Paikallisakku-alan kotimainen vaihtoehto Paikallisakkuja ja DC-järjestelmiä URHO tasasähköjärjestelmät Midac, CSB-paikallisakut Ota yhteyttä! Jari Virolainen ja Harri Kettunen, yhteensä yli 40 vuoden kokemus paikallisakuista puh. 040 809 8677 www.enercotek.fi VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen sanoo, että energiajärjestelmään tulee lisää uusiutuvia energioita kuten aurinkoa. Parkkipaikat katoavat? Autottomuus on tulevaisuuden trendi. Neuvonen näkee tämän ensimmäisenä parkkikenttien ja pysäköintilaitosten vähenemisenä. ”Tämä voi laskea rakentamisen kustannuksia ja parantaa kaupunkien esteettisyyttä ja palvelutasoa. Rakennusten väliin ei tarvitse jättää yhtä suuria tiloja autoille kuin ennen. Auto ja ” Kaukolämmön ja jäähdytyksen integroinnilla koko järjestelmän hyötysuhde kasvaa. sen säilyttäminen oli lopulta 1900-luvun kaupunkisuunnittelun suurin tilaongelma”, hän sanoo. Kemppi-Virtanen ei puolestaan näe autottomuutta kovin vahvana tulevaisuuden ilmiönä. ”Autot eivät todennäköisesti ole katoamassa ainakaan kovin nopeasti Suomesta, hoidetaanhan niillä valtaosa maamme kuljetustarpeista. Polttoaineet sen sijaan muuttuvat Nollahiilinen kaupunki käyttää älyenergiaa VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen sanoo, että energiajärjestelmään tulee lisää uusiutuvia energioita kuten aurinkoa. ”Esimerkiksi Tampereella kokeillaan jo nyt kaksisuuntaista ekologisiksi. Pysäköintipaikkoja tarvitaan ihmisten arjen logis- kaukolämpöä, jossa myös rakennus voi syöttää verkkoon esi- tiikan sujuvoittamiseksi nyt ja vasta. Pysäköinnille on aina kaa- merkiksi auringolla tuotettua energiaa jota se ei itse pysty voituksessa jätettävä tilavaraus, jotta myöhempi rakentaminen käyttämään”, hän sanoo. on mahdollista, jos skenaariot autottomuudesta eivät toteudu.  Professorin mukaan tulevaisuudessa korostuu myös koko- Polkupyörien varaan ei voida hyvinvointiyhteiskuntaa tässä naisuuksien optimointi – ei enää pelkän energiaverkon tai ilmastossa ja pitkien välimatkojen maassa rakentaa”, hän tar- yksittäisen rakennuksen optimi, vaan koko kaupungin opti- kentaa. mointi. 30 enertec  4/ 2016