enertec 4/2016 - Page 28

” Energiajärjestelmään tulee lisää uusiutuvia energioita kuten aurinkoa. KUVA: KEMPPI-VIRTANEN / GENPRO SOLUTIONS OY sekoittamalla vuokra- ja omistusasumista. Asuinalueiden tasapäistämistä tulisi kuitenkin välttää. Omaleimaiset asuinalueet ovat niitä, joihin asukkaat juurtuvat. Niistä muodostuu monipuolinen ja kerroksellinen kaupunki”, hän visioi. Päivisin uinuvat lähiöt ovat mahdollisuus Yhä useampi voi tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta, jolloin perinteisten toimistotilojen osuus kaupunkirakentamisesta vähenee. Neuvonen pitää tätä mahdollisuutena perinteisille lähiöille, jotka on suunniteltu lähinnä vain asumiseen. ”Tulevaisuudessa yhä suurempi osa lähiöissä asuvista ihmisistä jää omille nurkilleen myös päiväsaikaan. Heidän työskentelylleen pitää löytää uusia tiloja, kaikki eivät tee töitä vain kotoa. Se, joka onnistuu löytämään tehokkaan tavan muuntaa entisiä toimistoja asunnoiksi tai uudenlaisiksi työnteon ja asumisen yhdistelmätiloiksi, tekee vielä paljon rahaa”, hän analysoi. Kemppi-Virtanen näkee työtapojen muutoksen myös rakennusteknisesti. ”Käytännössä asuntoihin tulee sisällyttää tilat myös kotona tapahtuvalle työskentelylle. Toimistotilojen tyypit ja tarpeet ovat Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, DI, Pirjo Kemppi-Virtanen sanoo, että nuoret sukupolvet tuovat tullessaan asumisen uudenlaiset tavat ja vaatimukset. 28 enertec  4/ 2016 myös murroksessa. Aika näyttää palataanko monitoimitiloista jossain määrin takaisin enemmän yksityisyyttä ja rauhaa mahdollistaviin toimistotiloihin”, hän lisää.