enertec 4/2016 - Page 27

Helsingin Eiranrannassa asunnot viilenevät kaukojäähdytyksellä. SUOMI KAUPUNGISTUU. Esimerkiksi nuoret sukupol- vet ovat syntyneet kaupunkeihin. Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvosen mukaan yhä useampi suomalaisissa kaupungeissa asuva arvostaa kaupunkien ja niiden tiiviyden tarjoamia ­asioita: monipuolisia palveluita ja paikkoja, joissa tavata muita ihmisiä. “Kaupunkisuunnittelun perusteet muuttuvat. Niitä suunnitellaan enemmän ihmisten kohtaamisten ja ihmisvirtojen tiivistymien kautta. Tähän mennessä suunnittelun päähuomio on ollut enemmän asuin- ja työpaikkaneliöissä. Kaupunkisuunnittelu ei siis ole kaupungistuneessa Suomessa enää funktioiden sijoittelua vaan kaupunkimaisuuden vahvistamista”, Neuvonen sanoo. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, DI, Pirjo Kemppi-Virtanen sanoo, että nuoret sukupolvet tuovat tullessaan asumisen uudenlaiset tavat ja vaatimukset. ”Halutaan asua kaupungeissa ja samalla saada sinne maanläheisemmän asumisen piirteitä, esimerkkinä vaikkapa city-viljely”, hän tarkentaa. Yksineläjien määrä jatkaa kasvuaan Kemppi-Virtasen mukaan yksineläjien kasvu näkyy tulevaisuuden suunnittelussa ensisijaisesti pienempien asuntojen rakentamisena. ”Yksineläjät tarvitsevat jonkin verran pienempiä asuntoja, mutta eivät kuitenkaan ainoastaan yksiöitä. Asumiseen käytettävissä olevat rahat ja varallisuus vaikuttavat tähän enemmän kuin talouden koko”, hän sanoo. Neuvonen näkee sinkkutalouksien vaikutukset puolestaan palvelujen tarjonnassa. ”Erityisesti yksineläjät käyttävät kaupungeissa paljon palveluita. Samaan aikaan palvelut ovat yhä enemmän digitaalisuuteen nojaavia. Kaupunkisuunnittelussa korostuu erilaisten tilojen – ja sitä kautta ihmisten yhdessä olemisen – vahvistaminen näiden palveluiden tukemana”, hän visioi. Alueiden eriarvoistumisen kasvun ehkäisyyn tarvitaan aluepolitiikkaa Tulevaisuuden tutkija Neuvonen puuttuisi alueiden eriarvoistumiseen eli segregaatioon ensimmäisenä koulujärjestelmän kautta. ”Tärkeää on saada kaikki lapset ja nuoret käymään oman alueensa koulua. Toinen tärkeä asia on vahvistaa joukkoliiken- “ Kaupunki­ suunnittelun perusteet muuttuvat. nettä ja saada kaikki ihmiset käyttämään sitä. Kolmas ratkaisu on ajatella asiaa uudella tavalla: alueiden erilaistuminen voi ­ sioita olla hyvä asia, jos se tarkoittaa ihmisten kykyä tehdä a oman naapurustonsa