enertec 4/2016 - Page 21

Kotimaisia biolämmitysratkaisuja 112 vuotta! www.ariterm.fi Korvataan tuontienergiaa kotimaisella uusiutuvalla bioenergialla! 4 / 2016  enertec 21