enertec 4/2016 - Page 18

VUOSAAREN VOIMALAITOS­ MUUNTAJIIN ASENNETTIIN KUNNON­ VALVONTA­ LAITTEISTOT TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: EUROLAITE OY Helsingin Vuosaaren voimalaitokselle asennettiin syyskuussa 2016 kolmeen muuntajaan kiinteät jatkuvatoimiset kaasuanalysaattorit kunnonseurantaa varten. Mittalaitteilla saadaan koko ajan tietoa muuntajien kunnosta ja toiminnasta, joten mahdollisiin muuntajavikoihin pystytään reagoimaan jo hyvissä ajoin. KAKSI SUURINTA Vuosaaren voimalaitoksen muuntajaa, joihin syyskuun alussa asennettiin uudet kunnonvalvontalaitteet, olivat tehoiltaan 210 MVA ja 200 MVA (megavoltti­ ampeeria). Kolmas oli 15 MVA:n tehoinen pienempi oma­ käyttömuuntaja. ”Valitsimme Vuosaaren voimalaitoksen muuntajia kunnonhallintaa varten jatkuvatoimisen kaasumittausjärjestelmän”, kertoo Vuosaaren voimalaitoksen kunnossapitopäällikkö KarlGustav Pihl Helen Oy:stä. ”Muuntajien kunnonseurantaa tarvitaan, koska Vuosaaren päämuuntajien 4:n ja 5:n käyttövarmuus on heikentynyt. Niitä on kuormitettu alusta asti lähelle suorituskyvyn rajoja.” Jatkuvatoimisella muuntajaöljyn kaasumittauksella varmistetaan, että muuntaja ei pääse tuhoutumaan korjauskelvottomaksi. Jos alkavia vikoja todetaan, niihin pystytään reagoimaan ajoissa. Mittalaitteiksi valittiin Eurolaite Oy:n toimittamat ja Vaisala Oy:n valmistamat MHT410-tyypin analysaattorit, jotka mittaavat kosteuden ja vedyn (H2). ”Otamme normaalistikin voimalaitoksen muuntajista öljynäytteet vuosittain. Tarve seurata kyseisiä päämuuntajia tarkemmin on ilmeinen”, Pihl perustelee. 18 enertec  4/ 2016