enertec 4/2016 - Page 17

KUVA: HELEN OY Aurinkovoimalassa on 2  992 paneelia, joista jokainen tuottaa 285 W sähkötehoa. Uusia projekteja suunnitteilla ottaa huomioon, joten sähkön laadun kanssa ei tule ongel- Kivikon hallin paneeleita voi vuokrata Heleniltä kuukausimak- mia”, Pääkkönen vakuuttaa. sua vastaan. Paneelin tuotto hyvitetään asiakkaan sähkölas- ”Nykyaikaiset aurinkopaneelit toimivat myös muissa olo- kussa. Aurinkosähköä voi ostaa Heleniltä myös osana uusiu- suhteissa kuin kirkkaassa auringonpaisteessa. Aurinkovoimala tuvan energian Ympäristösähkö-tuotetta ilman paneelin vuok- tuottaa sähköä pilviselläkin säällä.” rausta. Kivikon voimalassa yhden paneelin teho on 285 W Kivikon hallin muovipinnoitteiselle katolle on asennettu 2  992 aurinkopaneelia. ­(wattia), joten yksi nimikkopaneeli tuottaa jo merkittävän mää- ”Paneelit ovat korkean hyötysuhteen yksikidepanee- rän sähköä. Se vastaa yli 11 prosenttia yhden kerrostalokak- leja. Ne on valmistanut alan suurimpiin valmistajiin kuuluva sion vuosikulutuksesta. JA Solar. Paneelit tehdään täysin automatisoiduilla tuotanto- Uusi Kivikon voimala kasvatti Suomen verkkoon kytkettyä aurinkosähkökapasiteettia noin kymmenesosan. Helenin osuus Suomen verkkoon kytketystä aurinkosähköstä on noin 13 pro- linjoilla, jolloin paneelien laatu on erinomainen”, mainitsee Pääkkönen. ”Asennus kuului GreenEnergy Finlandin toimitukseen, senttia, ja Helenistä on tullut suurin aurinkosähkön tuottaja samoin kuin käyttöönotto sekä siihen liittyvät tarkistukset ja Suomessa. huollot.” ”Vastaavan tyyppisiä ja kokoisia aurinkovoimalaitoksia on suunnitteilla”, Atte Kallio kertoo. Kallion mukaan aurinkovoima kiinnostaa juuri nyt sekä yritysasiakkaita, kerrostalokiinteistöjä että omakotitalojen omistajia. ”Aurinkosähkössä on otettu merkittäviä askelia, ja aurinkosähköä tuottavien laitosten määrä kasvaa voimakkaasti”, Kal- Asennustyöt Kivikossa tehtiin alkutalvella 2016 ja ne kestivät hieman yli kuukauden. Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ovat suotuisat. ”Aurinkosähkön on jo todettu soveltuvan hyvin Suomen oloihin. Nyt kiinnostus aurinkovoimaloita kohtaan on herännyt laajemminkin. Tämän tyyppisiä laitoksia rakennetaan lähi­ aikoina varmasti vielä lisääkin”, Mikko Pääkkönen toteaa. n lio iloitsee. KUVA: ABB OY ”Laitokset soveltuvat hyvin juuri isojen teollisuus- tai urheiluhallien katoille, missä aurinkopaneeleille on paljon asennuspinta-alaa – ja hallissa kenties tarvetta sähköteholle jäähdytystä ja lämmitystä varten. Silloin osa tarvittavasta sähköstä voidaan tuottaa paikallisesti”, Mikko Pääkkönen GreenEnergy Finlandista suosittaa. Aurinkovoimaloilla on valoisa tulevaisuus ”Aurinkosähkön tuotantovaihtelut vaikuttavat myös ympäröivään sähköverkkoon. Tämä osataan kuitenkin jo nykyään ABB:n MWS (Megawatt Station) -aurinkoasema, jonka vaihtovirtateho on 1 MW. 4 / 2016  enertec 17