enertec 4/2016 - Page 12

” KUVA: FORTUM Katseet on käännettävä öljyn käytön nopeaan vähentämiseen liikenteessä ja lämmityksessä. nen tapaus on asiakkuusajattelun rantautuminen toimialalle, ”Haasteena tässä on se, että myös muiden toimialojen toi- jossa asiakkaalle on ennen toimitettu ”energia, vesi ja lasku”, mijat – globaalitkin – ovat kiinnostuneita energia-alan poten- mutta räätälöidystä asiakkuuksien hallinnasta ei ole tarvin- tiaalista”, Leskelä pohtii. Varsinkin perinteisten energiayhtiöi- nut huolehtia. Leskelän mukaan joskus ennen vanhaan, kun den täytyy siis sukeltaa syvälle ykkösten ja nollien maailmaan, energian tuotanto ja myynti oli suojattua ja varmaa bisnestä, jotta ketterät sovellusmaakarit eivät pääse viemään koko kak- ­asiakkaaseen ei tarvinnut ihmeitä panostaa. ”Viimeisen viiden kua. vuoden aikana Suomessa tuotetun sähkön arvo on kuitenkin pudonnut puoleen”, hän toteaa. Rahantekokone yskii Leskelä ei myöskään usko, että maan hallitus on täysin kuullut Asiakas aateloidaan uusien kellojen kumua: ”Päättäjät eivät ole vielä ymmärtäneet, Energiantuotannossa on nyt niin nihkeää, että jokainen ener- että energiatoimiala on globaalissa kilpailussa, jossa tuotanto giayhtiö repii itsestään palvelukärkeä esiin ja miettii tosissaan, tapahtuu siellä, missä se on edullisinta.” miten voisi tuottaa yhtä vaativammaksi käyvälle asiakkaalle lisäarvoa. ”Asiakkuuksien nousu on tosiasia toimialalla”, Leskelä Vanhastaan ajatellaan, että energia-ala on hyvin kannattava bisnes – onhan se myös Suomen suurin teollinen investoija. Leskelä toteaa, että enää ei myötätuuli selkää pyyhki: toteaa ja lisää, että asiakas ei ehkä vieläkään ole varsinai- ”Meillä oli aikaisemmin sellainen 10 vuoden kannattava sesti kuningas, mutta ainakin tämä on energiafirmojen silmissä pätkä, mutta kyllä nyt ollaan tultu kovasti toisenlaiseen maail- erittäin kiinnostava – ja näin uusia liiketoimintamalleja nousee maan.” kuin sieniä sateella. Mikrotuotannon ja digitalisaation kaltaisia asioita ajetaan nyt läpi, jotta asiakas olisi tyytyväinen. ”Kaikesta huomaa, että asiakasnäkökulma on yrityksillä mielessä nyt koko ajan. Tämä on todella iso muutostekijä.” Leskelä ei usko, että kaikki nyt markkinoille tulevat ”inno- Tällä hetkellä sähkömarkkinat ovat Energiateollisuus ry:n mukaan kriisitilassa. Takana on pitkä savotta eri EU-maiden harjoittamaa markkinoiden ”rakennustyötä”, jonka seurauksena eri tukimekanismit ovat vääristäneet kilpailun luokille. Leskelän mukaan Saksan tukijärjestelmä on merkittävin tekijä vaatiot” räjäyttävät pankin, mutta vahvimmat idut jäävät hen- tässä yhtälössä, mutta muut maat tekevät ihan samaa, vain kiin ja kehittyvät taas joksikin muuksi, jota emme vielä edes pienemmässä mittakaavassa. kenties näe. Digitie vie eteenpäin väistämättä. ”Yritykset kilpailevat tukimekanismia, eivät toisiaan vas- 12 enertec  4/ 2016 Enerte