enertec 4/2016 - Page 10

Energiateollisuus ry:n (ET) uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä, 51, katsoo että koko energia-ala on tällä hetkellä suurten muutosten keskellä. Syyskuun ensimmäisenä päivänä ruoriin tarttunut Leskelä on energia-alan veteraani, joka on toiminut ET:n sähköntuotannon toimialan johtajana vuodesta 2005 – ja jo aikaisemmin johtavassa asemassa Energiaalan keskusliitto ry Finergyssä. Yksityiseltä puolelta kokemusta on mm. Imatran Voima Oy:stä ja Fortum Power and Heat Oy:stä. DIPLOMI-INSINÖÖRIN KOULUTUKSEN omaava Les- kelä on ollut aktiivisesti mukana Suomen energia- ja ilmastopolitiikan valmistelussa ja vaikuttamisessa ja ymmärtää siten, mitä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus Suomelta vaatii. EU:n komissio asetti Suomelle heinäkuussa tavoitteen, jonka mukaan päästöjä tulee päästökaupan ulkopuolella vähentää 39 % (vuoden 2005 tasosta) vuoteen 2030 mennessä. Kansalliseen tavoitteeseen sisältyvät liikenteen, maatalouden, erillis­lämmityksen, jätehuollon ja osin pienteollisuuden päästöt. Energiateollisuus ry on luonnehtinut tavoitetta ”erittäin vaativaksi”, ja totta onkin, että Suomen tavoite on EU:n kokonais­ tasoa (30%) tuntuvasti tiukempi. Sähkö vihertää vahvasti Leskelä huomauttaa, että asetettu päästötavoite ei koske sähköä, kaukolämpöä eikä energiavaltaista teollisuutta, joilla on jo vanhastaan EU:n päästökaupan ohjaama 43 % vähennystavoite. Tältä puolelta kuuluukin hyvää: sähköntuotannon päästöt ovat olleet jo pitkään laskussa ja vuonna 2015 Suo- tasoilla on tässä se avain.” Koska liikenne on ylivoimaisesti messa tuotetusta sähköstä 79 % oli kasvihuonekaasupääs- suurin ei-päästökaupan piirissa olevista päästölähteistä, Les- tötöntä. Vastaavasti kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet kelä odottaa tien päälle sähköautoja runsaasti nykyistä enem- noin neljänneksellä viidessä vuodessa. män. Täällä Euroopassa pelin on avannut Norja, mutta Les- ”Lisäksi kaukolämpöä tehdään nyt uusiutuvilla energianlähteillä kaksi kertaa enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten”, hän lisää. Tällä hetkellä uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannosta on 36 prosenttia. Leskelä toteaa, että Suomen on nyt omassa energia- ja kelän mukaan Kiina menee todennäköisesti heittämällä ohi, jahka iso pyörä alkaa pyöriä. ”Sähköautoissa on kuitenkin yksinkertainen, massatuotannon mahdollistava rakenne, jolloin se voi levitä nopeasti Kiinan kaltaisessa maassa, jos sillä on valtiojohdon siunaus.” ilmastostrategiassaan löydettävä keinot kansallisen päästötavoitteen piirissä olevien sektoreiden päästövähennyksiin. Yhteiskunnan pulssilla Tässä työssä olennaista on, että voimavaroja tai tukirahoja EU:n tuorein ”päästörima” on vain yksimerkki muuttuvasta ei lähdetä kohdistamaan sinne, missä ne eivät tätä tavoitetta energiamaisemasta, joka myllertää niin yritysten kuin kan- edistä. salaistenkin elämää. Leskelän tehtävänä on etsiä ja löytää – yhdessä jäsenyritysten kanssa – pitkäjänteisiä ratkaisuja, joilla Öljyn ylivalta murrettava energia-alan toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Uusi toi- Leskelän mukaan katseet on käännettävä öljyn käytön mitusjohtaja haluaa, että energia-ala nähdään ratkaisuna suu- ­nopeaan vähentämiseen liikenteessä ja lämmityksessä – esi- riin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen merkiksi kaukolämmön ja sähkön avulla – samalla energia­ torjuntaan, kilpailukyvyn parantamiseen ja hyvinvoinnin lisää- tehokkuutta parantaen. miseen. ”Kysymys ei voi olla, miten sähkö tuotetaan, vaan pikemminkin miten öljy korvataan. Yhteiskunnan sähköistyminen eri 10 enertec  4/ 2016 Energia-alalla tapahtuu nyt niin paljon, että jotkut isot muutokset eivät ehdi juurikaan näkyä median tutkassa. Yksi tällai-