enertec 4/2016 - Page 79

UUDET PÖLYPOLTTIMET OTETTIIN KÄYTTÖÖN UPM OTEPÄÄN TEHTAALLA ENVIROBURNERS OY:N toimittamat hiontapölypolttimet otettiin käyttöön ja luovutettiin asiakkaalle UPM Otepään vaneritehtaalla syyskuussa 2016. Uusilla polttimilla pystytään hyödyntämään kaikki tehtaan tuotantoprosessissa syntyvä hiontapöly energiantuotannossa. Enviroburnersin poltintoimitus oli osa Itävaltalaisen Urbas Maschinenfabrik GmbH:n toimitusta, jossa uudistettiin vaneritehtaan biopolttoainekattilat. Toimitukseen sisältyi 2 kpl 2 MW hiontapöly- / kevytöljy -poltinjärjestelmää sisältäen polttoaineiden siirto-, säätö- ja turvalaitteet, sekä automaation. Pölypoltin teknologialla useita polttoainevaihtoehtoja UPM Otepään tehtaan uusilla polttimilla hyödynnettävä, Enviroburners Oy:n pölypoltinteknologialla voidaan hyö- vanerin hionnasta syntyvä jätepöly on korkealaatuista poltto­ dyntää energiantuotannossa myös useita erilaisia orgaani- ainetta, mutta hienojakoinen partikkelikoko aiheuttaa ongel- sia jätteitä. Esimerkiksi maataloudesta syntyvää kuorijätettä, mia tavanomaisien arina- ja leijupetikattiloiden polttoaineen- mm. soija ja maissi, voidaan käyttää polttoaineena. Saata- siirtojärjestelmissä ja tulipesässä. Pölypoltinjärjestelmällä polt- villa oleva orgaaninen jäte tulee olla kuivaa (kosteus < 10  %). toaine saadaan syötettyä luotettavasti pneumaattisella kulje- Poltto­aineen syöttöjärjestelmässä jäte jauhetaan pölyksi tusjärjestelmällä ja pölyn palaminen pystytään kontrolloimaan ­(partikkelikoko < 2 mm), minkä jälkeen jätettä voidaan hyö- erittäin tarkasti tarkoitukseen suunnitellulla erikoispolttimella. dyntää vastaavasti kuin puun hiontapölyä polttoaineena. n Näin vältetään leijupedin / arinan ylikuumeneminen tai pölyn hallitsematon palaminen tulipesässä. Lisätietoja: www.enviroburners.fi BOLLFILTER PROTECTION SYSTEMS SAKSALAINEN BOLL & KIRCH on tuonut markkinoille uuden Bollfilter 6.21/6.22 automaattisuodattimen nestemäiselle polttoaineelle. Suodattimen pääkäyttösovellus on dieselöljypumppujen ja ‑suuttimien suojeleminen epäpuhtauksilta. Dieselöljyssä olevat epäpuhtaudet ja partikkelit kiihdyttävät järjestelmäkomponenttien kulumista ja johtavat usein näiden ennenaikaiseen vaurioitumiseen. Uusi suodatin on kooltaan kompakti ja kevyt paineluokituksen ollessa edelleen 16 baaria. Suodatinelementin suodatusaste on 34µm aina 10µm asti. Huuhtelunmäärän ollessa pieni suodattimen huuhtelu ei vaikuta mitenkään polttoainesyöttöön vaan järjestelmäpaine pysyy tasaisena. Vastahuuhtelu alkaa joko tietyssä paineerossa tai tietyn esiasetetun ajan puitteissa. Suodatinta on mahdollista varustaa saattolämmityskammiolla, jolla esilämmitetään suodattimen runko sekä vaihtoehtoisella 25µm ohitusvirtaussuodattimella. n Lisätietoa antaa Suomen markkinoista vastaava Oscar Johansson (oj@bollfilter.fi) 4 / 2016  enertec 79