enertec 4/2016 - Page 74

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KALLISARVOINEN MITTARIDATA – ÄLYÄ KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMIIN ENERGIARESURSSIEN RAJALLISUUS pakottaa ihmiskun- tähän tarvittavat tiedot ja läpinäkyvyyden. Mitä enemmän ja nan paitsi säästämään energiaa myös varmistamaan, että tuo- mitä useammin laitos saa dataa, sitä tarkempi pohja sillä on tettu energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. toiminnan optimointiin ja sitä enemmän lisäarvoa se datasta Tämä koskee koko energiaketjua tuotannosta ja jakelusta lop- saa. pukäyttäjien kulutuskäyttäytymiseen sekä rakennusten energiatehokkuuteen. Mutta kuinka saadaan selville, mistä vivusta kannattaa vetää – ja kuinka tekojen vaikutuksia arvioidaan? Tarvittavia tietoja voidaan saada vain seuraamalla energian kulkua jär- Tärkeimpiä datan sovelluskohteita energiatehokkuuden parantamisessa ovat: –  viallisten tai virheellisesti säädettyjen muuntamojen tunnistaminen jestelmässä. Kaikkien energiatehokkuutta parantavien toimen- –  jakeluverkon lämpötilatasojen seuranta piteiden perusta nyt ja tulevaisuudessa on tarkka ja yksityis- –  jakeluverkon lämpöhäviön ja vuotoveden määrän kartoitus kohtainen mittaridata. –  rakennusten mallinnus lämpövasteen ja säätietojen mukaan – vuotovalvonta Monipuolisen mittaridatan mahdollisuudet Tähän asti energianmittauksella on tuotettu lähinnä kulutustietoja loppukäyttäjien laskutuksen pohjaksi. Nykyään mittaridataa voidaan kuitenkin käyttää moniin muihinkin tarkoituksiiin, –  kysyntähuippujen tasaaminen ja infrastruktuurin käytön tehostaminen –  entistä energiatehokkaampia lämmönlähteitä tukevien laskutusmallien kehittäminen. ja sen arvo vain kasvaa sitä mukaa kun vaatimukset energiatehokkuudesta ja uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisestä Tulevaisuus on jo täällä lisääntyvät. Energiatehokasta lämmöntuotantoa tukevan mittausratkaisun Nyrkkisääntö on tämä: sitä mitä ei voi mitata, ei voi optimoida. Jos energian kysyntää ei pystytä mittaamaan, sitä on käyttöönotto ei ole enää nykyään hankalaa eikä kallista, kun kaikki ratkaisun tuottamat hyödyt otetaan huomioon. n mahdotonta valvoa ja hallita, mikä puolestaan on välttämätöntä, jos tuotanto halutaan optimoida ja jakeluverkon koko Lue lisää osoitteesta: kapasiteetti halutaan saada hyötykäyttöön. Mittaridata tuottaa www.kamstrup.com TEHOELEKTRONIIKAN LAITTEITA 37 VUOTTA ELLEGO POWERTEC OY on valmistanut tehoelektroniikan laitteita 37 vuotta. Tuoteperhee- seen kuuluvat mm. akkuvarmennetut tasasähkökeskukset (TSK), vakiojännitevaraajat ja virtalähteet. Laitteita valmistetaan sekä tyristori- että hakkuritekniikalla, suunnittelu ja valmistus tapahtuvat Suomessa. Tuotteissa käytetään laadukkaita komponentteja ja toimittajiksi on valittu luotettavat kumppanit. Laitesuunnittelussa huomioidaan asiakkaan tarpeet, ja joustavuus on tärkeässä roolissa esim. liityntöjen osalta. Uutuutena on VELA-valvontapaneeli, jossa on selkeä ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Asetukset ja varaustilan valinta (kesto-, pika- ja tasausvaraus) on helppo asettaa paneelin kautta, josta nähdään laitteen tilat ja hälytykset. Vakio-ominaisuutena on etävalvonta, josta näkee mm. TSK:n tila- ja historiatiedot. Tämä helpottaa valvontaa ja huoltoa. Paneelissa on selkeä ja visuaalinen­tilan indikointi, ja digitaalinen näyttö sekä latausjännitteelle että akuston ja kuorman virralle. Paneeli voidaan liittää sekä tyristoriettä hakkuritekniikalla toteutettuun TSK:hon. Rakenne on modulaarinen ja joustava, lähtösulakkeet ja akusto voivat olla samassa kaapissa tai omassa kaapissaan. Paneelin kehitys jatkuu ja kehitteillä on ominaisuuksia, joita voidaan myös lisätä jo olemassa oleviin laitteisiin, joihin paneeli on asennettuna. n Lisätietoja: www.ellego.fi 74 enertec  4/ 2016