enertec 4/2016 - Page 68

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PROJEKTILOGISTIIKAN KORKEIMMALLA AALLONHARJALLA AJATUS SIITÄ että 29 metriä pitkä ja 25 metriä korkea, omilla pyörillään kulkeva ja 132 tonnin painoinen, kokonainen RTG-nosturi lastataan laiturissa odottavan valtamerilaivan kyytiin ja vielä niin, että toisen puolen renkaat jäävät ”ilmaan” laivan kannen jatkoksi rakennetun tuen varaan, saattaa kuulostaa hyvinkin haastavalta. Näin kuitenkin toteutettiin neljän nosturin lastausoperaatiot deugro (Finland) Oy:n toimesta alkukesästä 2016 Ukrainassa, josta nämä kunnioitettavan kokoiset nosturit laivattiin edelleen asiakkaalle Egyptiin. Työ suoritettiin menestyksekkäästi aikataulussa, kiitos deugron ammattilaisten laatimien huolellisten ennakkosuunnitelmien, kiinnityslaskelmien sekä paikan päällä suoritetun lastausvalvonnan. Projektilogistiikkaan erikoistunut deugro-konserni on perustettu Saksassa vuonna 1924 ja toimii nykyään globaalisti 45 maassa 75 konttorin voimin. Suomeen tämä yksi alansa johtavista yhtiöistä saatiin lokakuussa 2015, kun paikallinen maayhtiö aloitti toimintansa kahdeksan hengen kokeneen projektitiimin voimin. Suomalaisille asiakkaille tarjotaan projektilogistiikan palvelut paikallisista erikoiskuljetuksista aina toisille mantereille suuntautuviin overseas-projekteihin asti. Suuri osa tämän päivän projektilogistiikasta on niin sanottua ”cross trade” ‑kuljettamista, jossa kuljetussopimukset tehdään Suomessa mutta varsinainen tavara kulkee jostain toisesta valmistusmaasta kolmanteen kohdemaahan. deugro (Finland) Oy:n asiakaskunta ulottuu pienistä ja kes- tävät kuukausia ja niissä liikutellaan isoja tavaravirtoja työmaalle useista lastauspaikoista ympäri maailmaa. Toisaalta kisuurista yrityksistä aina alansa suurimpiin, globaalisti toimi- joskus projekti saattaa koostua esimerkiksi yksittäisen 300 ton- viin yhtiöihin. Suurimpia toimialoja ovat mm. energiateollisuus nia painavan potkurilaitteen laivauksesta tai kiireellisestä len- sekä sellu- ja paperiteollisuuden laitevalmistajat, mutta deugro tolähetyksestä. Kuljetukset ja projektit voivat siis olla hyvinkin toimii kaikkialla missä tarvitaan projektilogistiikan osaamista. erikokoisia ja tyylisiä mikä edellyttää palveluntarjoajalta laa- Toimituskokonaisuudet vaihtelevat kiireellisistä varaosalähetyk- jaa muuntautumiskykyä ja nopeaa reagointivalmiutta asiak- sistä aina raskaskuljetuksiin, -laivauksiin ja kokonaisprojektei- kaan tarpeen mukaisesti. hin. Monesti esimerkiksi paperi- ja sellutoimialan projektit kes- Useimmiten yhdistävinä tekijöinä näissä projekteissa ovat ylimittaisten ja -painoisten kappaleiden tuomat haasteet, laajojen logististen kokonaisuuksien hallinta sekä kriittiset aikataulut. Tätä taustaa vasten deugron toiminta on aina hyvin asiakaslähtöistä. Palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan, kuljettavien tavaroiden ja komponenttien sekä projektin vaatimukset huomioiden. deugro (Finland) Oy tukee asiakkaitaan alkaen aina kuljetusteknisestä suunnittelusta, projektin aikatauluttamisesta, käytännön kuljettamiseen ja projektijohtoon asti. Näin ollen asiakasyritys voi halutessaan ulkoistaan koko kuljetusprojektin hallinnan deugrolle ja keskittyä rauhassa omiin ydintoimintoihinsa. n Lisätietoja: www.deugro.com, matias.setala@deugro.com 68 enertec  4/ 2016