enertec 4/2016 - Page 66

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. CELLTECH OY EDUSTAA SAFTIN AKKUJA SUOMESSA SAFT toimittaa Pohjoismaiden suurimman Litiumakkuenergiavaraston Fortumille Suomeen. Akun teho on peräti 2 MW ja Energiaa varastoidaan 1 MWh. CELLTECH ON jo usean vuoden ajan toiminut aktiivisesti eri- tot valmistetaan pienistä kennoista, joista valmistetaan moduu- laisissa E.storage projekteissa. Roolimme on hankkia projek- leita ja niistä edelleen suurempia akustoja, joita kytketään rin- teja päämiehillemme ja toimia konsulttina asiakkaan ja pää- nan. Kennot valitaan joko suuren tehon tai suuren energia tar- miehen välillä tai myydä suoraan päämiehen tuotteita asiak- peen mukaan. Akuissa on aina BMS-akkujen valvontajärjes- kaalle. telmä. Akustot asennetaan merikontista modifioituihin kont- Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen- ja aurinkovoi- teihin, joissa on mm. sähkö, valaistus, sammutusjärjestelmät. man tuotto on hyvin epästabiilia. Sähköisten työkoneiden ja Akuston jälkeen on suuri invertterijärjestelmä, joka jakaa säh- etenkin sähköautojen lisääntyminen aiheuttavat sähköverkolle kön verkkoon ja ottaa vastaan verkosta. uusia haasteita. Suurten MWh luokan akkupakettien käyttö sähköver- Celltech on johtavia teollisuusakkujen toimittajia ja edelläkävijä uusien akkuteknologioiden markkinoille tuomisessa Suo- kon tehotasapainon ylläpidossa ja sähkön varastoinnissa on messa. Celltechin laajasta valikoimasta löytyvät akut lähes lisääntynyt maailmalla huomattavasti. Ranskalainen SAFT kaikkiin vaativiin teollisuuskohteisiin. on toimittanut jo lukuisia MWh luokan akkuvarastoja ympäri Ranskalainen SAFT on maailman johtavia NiCd ja Litium- maailmaa. Viime talvena solmittu sopimus Fortumin kanssa akkujen valmistajia. SAFTin tuotteet tunnetaan innovatiivisuu- avaa markkinat myös Suomessa. destaan ja korkeasta laadustaan teollisissa käyttökohteissa. n Litium akuista koostuva energiakontti on melko monimutkainen järjestelmä tavallisiin akkupaketteihin verrattuna. Akus66 enertec  4/ 2016 Lisätietoja: timo.kanerva@celltech.fi, www.celltech.fi