enertec 4/2015 - Page 9

ENERGIA LUO NAHKAANSA ILMASTOPOLITIIKAN KÄÄNTEET RAVISTELEVAT MARKKINOITA MEILLÄ JA MUUALLA – MUTTA ENERGIANTUOTANNON OMAVARAISUUDESTA KANNATTAA PITÄÄ KIINNI, TOTEAA EK:N MIKAEL OHLSTRÖM TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: MAGI VILJANEN Suomalaisten yritysten intresseissä on turvata järkevän hintaisen energian saanti – nyt ja tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Mikael Ohlströmin mukaan nykytilanteessa on ongelma sikäli, että 20–21 % käytetystä sähköstä on tuontisähköä. ”ENERGIAOMAVARAISUUS EI ole toivotulla tasolla tällä Energiaunioni tulee! hetkellä”, Ohlström toteaa ja lisää, että sähkön alentuneen Euroopan unionin tasolla näitä(kin) teemoja on pohdittu markkinahinnan, päästövaatimusten kiristymisen ja edulli- Energia­unionin tiimoilta. Ohlströmin mukaan helmikuussa sen tuontisähkön vuoksi huoltovarmuusketjusta pudotetaan jat- lanseerattu Energiaunioni tuo sinänsä vähänlaisesti uutta; kuvasti pois kotimaisia voimalaitoksia. Kuitenkin kansallisen kyseessä on ennemminkin uusi kattotermi kaikille EU:n ener- ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti kotimaisen sähköntuo- gia- ja ilmastoasioille. tantokapasiteetin tulee kattaa kulutus kaikissa tilanteissa, myös Energiaunionin aloitteilla – joista iso osa siis vanhoja tuttuja – tähdätään energian tuontiriippuvuuden vähentämi- sähköntuonnin ollessa estyne [