enertec 4/2015 - Page 57

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.   Uusi kattilalaitos käyttää paikallisia polttoaineita Uusi lämpökeskus tulee tuottamaan prosessihöyryä SCA Hygiene Productsin paperitehtaalle ja Nokian Renkaiden tehtaalle sekä kaukolämpöä Leppäkosken Lämmön kaukolämpöasiakkaille. Energiantuotannossa aiemmin käytetty fossiilinen maakaasu korvataan edullisemmilla biopolttoaineilla, kuten metsähakkeella ja kokopuuhakkeella. Lisäksi kattilassa voidaan käyttää jyrsinturvetta ja paperitehtaan lietteitä.  Leppäkosken Lämpö Oy välittää voimalaitoksen tuottaman kaukolämmön asiakkaille verkossaan. ”Investointi parantaa erityisesti kaukolämmön hintakilpailukykyä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna”, toteaa Leppäkosken Lämmön toimitusjohtaja Juha Koskinen. Pehmopaperia valmistavan SCA:n kannalta investointi vähentää riippuvuutta fossiilisesta maakaasusta. Myös pehmopaperitehtaassa syntyvä siistausliete voidaan käyttää uudessa voimalaitoksessa energian tuottamiseen. Nokian Renkaiden kannalta voimalaitos tuo kustannushyötyjä ja vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.   Teknistä tietoa kattilalaitoksesta Nokianvirran Energia Oy:n nykyinen laitos muodostuu kahdesta kaasukattilasta, jotka ovat höyryteholtaan 57 ja 110 MW. Nyt rakennettava uusi 68 MW:n laitos sijoittuu nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Korvattaessa fossiilinen maakaasu biopolttoaineilla alueen hiilidioksidipäästöt supistuvat 60  000–80  000 tonnia vuodessa. Valmet on toimittanut lukuisia lähes saman tehoisia leijukerrosteknologiaa hyödyntäviä kattiloita kaukolämpölaitoksille ja teollisuuteen. ”Tiukentuvat päästövaatimukset ja tarve edullisten, korroosion kannalta vaativampien bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttämiseen asettavat uusia haasteita suunnittelulle. Nokianvirran Energian uuden kattilan suunnittelutyö on pääosin tehty, ja valmistus on aloitettu Valmetin Lapuan tehtaalla. Projektiaikataulun mukaan höyryntuotanto alkaa vuoden 2016 keväällä”, sanoo Valmetin EMEA-alueen myyntijohtaja Jari Niemelä Valmetilta.   Tietoa Nokianvirran Energia Oy:stä VALMET TOIMITTAA biomassaa käyttävän kattilalaitoksen Nokianvirran Energia Oy on Oy SCA Hygiene Products Nokianvirran Energialle. Valmetin toimitukseen kuuluu höyry- Ab:n, Nokian Renkaat Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n teholtaan 68 megawatin (MW) leijukerrostekniikkaa käyttävä yhteisyritys, joka rakentaa höyrylämpökeskuksen Nokialle HYBEX-kattila, savukaasun puhdistuslaitteisto sekä laitoksen nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Valmistuttuaan laitos tuot- sähköistys ja automaatiojärjestelmä. taa prosessihöyryä ja kaukolämpöä omistajilleen ja paran- Kattilalaitos toimitetaan Nokialle rakennettavaan uuteen höyrylämpökeskukseen. Nokianvirran Energian investoin- taa osakkaiden liiketoimintojen kilpailuky