enertec 4/2015 - Page 48

alkuvaiheessa Muuntajien vikaantumisen ja ikääntymisen seurantaan on kuitenkin jo kehitetty nykyaikaisia ja luotettavia työkaluja. ”Kunnossapidon apuna voidaan käyttää esimerkiksi jatkuvatoimisia kaasuanalysaattoreita, joilla seurataan muuntajaöljyn kosteus- ja kaasupitoisuuksia”, Pyykkö mainitsee. ”Analysaattoreilla on kuitenkin mahdollista todeta muuntajien mahdolliset ongelmat jo hyvissä ajoin, jolloin korjaaminen on vielä mahdollista ja taloudellisesti järkevää. Siksi muunta- KUVA: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Jatkuvatoiminen seuranta paljastaa viat jien kuntoa olisi syytä seurata.” ” Muuntajaomaisuutta hallitaan usein huonosti. Jos muuntajan kuntoa ei seurata, seurauksena saattaa olla massiivinen räjähdysmäinen muuntajavaurio ja pahimmillaan tulipalo. Tällöin myös välilliset kustannukset kasvavat todella suuriksi. ”Muuntajan hankinta on pitkän tähtäimen investointi”, asiakkuuspäällikkö Jouni Pyykkö muistuttaa. ”Päämuuntajan toimitusaika voi olla yli kuusi kuukautta. Korvaavan muuntajan löytäminen teollisuuslaitoksiin voi olla vaikeaa, ja tuotantoseisokit käyvät kalliiksi”, Pyykkö toteaa. ”Teollisuudessa kovan kuormituksen ja erilaisten rasitus- 110 kV:n päämuuntajakin voidaan tietyissä olosuhteissa rakentaa kokonaankin kosketussuojatuksi. Ja ainakin aina sen kosketussuojausta voidaan parantaa ja tehostaa. Tällaisella ten takia päämuuntajien oikea kunnossapito on tullut yhä tär- suojauksella ehkäistään esimerkiksi lintujen ja pieneläinten keämmäksi.” Lisäksi teollisuuslaitoksissa on harvoin varamuun- aiheuttamia oikosulkuja ja käyttökatkoja, jotka voisivat johtaa tajaa, koska sellaiseen investoimista ei useinkaan pidetä tar- myös muuntajavaurioon. Muuntajan toimitusvarmuus paranee peellisena. Yritykset suuntaavat investointinsa mieluummin tuot- merkittävästi kosketus- ja ylijännitesuojauksen myötä. Myös tavuuden kehittämiseen. työskentely muuntajatilassa tulee turvallisemmaksi”, Pyykkö huomauttaa. Parempaa laatua ja lisävarusteita Jos muuntajasta halutaan pitkäikäinen ja elinkaarikustannuksiltaan edullisin, ei välttämättä kannata hankkia ostohinnaltaan halvinta mahdollista muuntajaa. ”Erityisesti muuntajan häviöt tulee huomioida hankinnassa. Myös tiivisteiden, maalien, suojalaitteiden, käämikytkimen ja komponenttien toimivuus Suomen olosuhteissa on tärkeätä varmistaa jo hankinnan yhteydessä.” ” Muuntajan toimitusvarmuus paranee merkittävästi kosketusja ylijännitesuojauksen myötä. ”Julkisten hankintojen ja myös yksityisten yritysten hankintojen tarjouspyynnöissä kiinnitetään usein liikaa huomiota pel- Niin ikään oikea ja tehokas ylijännitesuojaus pienentää kästään muuntajan hankintahintaan. Tarjouspyyntöjen tekoon muuntajavaurion riskiä. Ostettavaan muuntajaan on nykyisin tarvittaisiin uutta osaamista, elinkaarikustannusajattelun hallin- mahdollista hankkia myös huoltopalvelu. taa”, Pyykkö toteaa. Hänen mukaansa kireä kilpailu on johtanut siihen, että tuotteiden laatu kärsii. Niinpä käyttöön on tullut hyvinkin heikkolaatuisia jakelu- ja päämuuntajia. ”Lisäksi tarjouspyyntövaiheessa unohdetaan helposti elinkaaren kokonaistarpeet, kuten kunnonseurannan analysaatto- ”Muuntajaomaisuutta hallitaan usein huonosti. Varsinkin teollisuusyrityksissä tarvittaisiin nykyistä enemmän muuntajatekniikan osaamista.” ”Jo tarjousvaiheessa olisi selkeästi määritettävä, millainen muuntajan olisi oltava. Olisi ajateltava muuntajan koko elinkaarta, sen haasteita ja tarpeita”, toteaa Pyykkö. ”Myös muuntajan jatkuvatoiminen seuranta tulisi toteuttaa rit.” Muuntajat voidaan toki jälkeenpäinkin ’räätälöidä’ entistä ehommiksi monenlaisin lisävarustein. 46 enertec  4/ 2015 heti alusta asti, kuitenkin viimeistään muuntajan lähestyessä luotettavan elinikänsä loppua.” n