enertec 4/2015 - Page 46

KUVA: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Eurolaite Oy:n Jouni Pyykkö, Klaus Ola ja Tuomo Luukkainen esittelevät jakelumuuntajan tekniikkaa. PÄÄMUUNTAJAT TOIMIVAT kanta-, jakelu- ja teollisuus- Kanta- ja jakeluverkkoyhtiöissä verkot on yleensä suunni- verkkojen kriittisinä solmupisteinä. Niiden äkillisillä vaurioilla teltu siten, että yhden päämuuntajan rikkoutuessa sen kuormi- on merkittäviä vaikutuksia sähkönjakeluun käyttöpaikasta riip- tukset voidaan jakaa muille muuntajille. Sähkönjakelua voi- pumatta. daan siis jatkaa. ”Yleisesti ottaen päämuuntajat voidaan luokitella kahteen ”Sen sijaan teollisuudessa päämuuntajan vaurioituminen ryhmään. Kanta- ja jakeluverkkoyhtiöiden muuntajat ja teol- aiheuttaa yleensä heti merkittävän tuotantohäiriön. Muuntajaa lisuusmuuntajat poikkeavat investointeina monessa suhteessa hankittaessa on otettava huomioon sekä riskiarvioinnin kautta toisistaan”, toteaa asiakkuuspäällikkö Jouni Pyykkö Eurolaite Oy:stä. Eurolaite toimittaa muun muassa teollisuudelle erilaisia muuntajia ja niiden varustusta – kuten muuntajakomponentteja ja suojalaitteita – sekä muuntajien asennus- ja huoltopalveluita. määrittyvät riskit että muuntajan tule- ” Muuntajan hankinta on kauaskantoinen pitkän tähtäimen investointi. van käytön aiheuttamat vaatimukset. Kyseessä on joka tapauksessa satojen tuhansien eurojen kauaskantoinen investointi”, Pyykkö korostaa. Määräaikaishuolto ei välttämättä riitä Muuntajien kuormitus vaikuttaa elinkaareen Pyykön mukaan Suomessa jakeluverkkoyhtiöillä on nykyisin ”Teollisuudessa käytettävät päämuuntajat kuormittuvat tyypilli- käytössä yli tuhat päämuuntajaa. Teollisuuden päämuuntajia- sesti paljon enemmän kuin jakeluverkkoyhtiöiden päämuunta- kin on useita satoja, erilaisissa energiaintensiivisissä teollisuus- jat. Teollisuuden päämuuntajien elinkaari voi olla jopa puolta laitoksissa sekä voimalaitoksilla. lyhyempi kuin yleisen sähköverkon vastaavien muuntajien”, Pyykkö arvioi. ”Muuntajan hankinta on kauaskantoinen pitkän tähtäimen investointi. Jakeluverkkoyhtiön päämuuntajan tekninen käyttöikä voi olla esimerkiksi 60 vuotta, mutta teollisuuden päämuuntajan 30–40 vuotta.” 44 enertec  4/ 2015 Yleisenä ongelmana on, että muuntajien kuntoa ei seurata riittävän tiiviisti. Myöskään elinkaaressa tarvittavia kunnonhallinnan toimenpiteitä ei suunnitella ja toteuteta muuntajan kunnon perusteella. ”Esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöitä ohjaa niiden liiketoimintaa sääntelevä regulaatio. Jakeluverkkoyhtiöt määrittävät