enertec 4/2015 - Page 43

Konsulttiyritys Reneco Oy:n selvityksessä todetaan, että lentojen avulla edistetään korjaustoiminnan kohdentamista ja lyhennetään erityisesti keskijänniteverkon korjausaikaa. Ilma­ johtoihin perustuvan 20 kV:n keskijänniteverkon toimivuus on sähkönjakelun kannalta elintärkeää. Raportissa huomioidaan, että toimitusvarmuustavoitteiden takia suurhäiriötilanteissa suoritettavat lennot ovat vasteaika­ vaatimuksiltaan tiukkoja. Tarkastuslennot käynnistetään välittö­ mästi sään salliessa ja niitä jatketaan tarpeen mukaan, kunnes valtaosa verkoston vioista on saatu paikannettua. ” Automaattinen vikojen erottaminen on jo laajasti käytössä sähkönjakeluyhtiöissä.  Robokopterit tulevat! Isoilla verkkoyhtiöillä voi samanaikaisesti olla käytössään useita helikoptereita. Tyypillisesti yhtiöt tarkastavat ilmasta käsin verkostonsa 3–6 vuoden sykleissä. Reneco arvioi, että vauhdilla kehittyvien miehittämättömien ilma-alusten käytöllä saavutetaan pitkälle samat hyödyt kuin miehitetyillä helikoptereilla, mutta edullisemmin. Miehittämät­ tömien ilma-alusten odotetaankin tulevaisuudessa pitkälle kor­ vaavan miehitetyt helikopterit verkoston vikapartiointiin sekä säännölliseen kunnossapitoon liittyvissä tarkastuslennoissa. n 4 / 2015  enertec 41