enertec 4/2015 - Page 40

TULEVAISUUDEN VISIONA on akkujen käyttö energia­ jen kokoismäärän rajattua 40 minuuttiin. Lähes kolmasosan varastona, jolloin akkuja käytetään kuormitushuippujen tasaa­ parannus on tehty pitkälti hyödyntämällä etäkäyttöä ja -val­ miseen. Tällöin konsepti toimii siten, että hiljaisena aikana vontaa vian paikantamisessa ja vika-alueen erottamisessa. akkuja ladataan ja kuormitushuippujen aikana niistä saadaan SGEM-ohjelmassa myös määriteltiin vianhallinnan logiikkaa sähköä verkkoon. sekä edullisia kaupunkiverkkoon soveltuvia vianilmaisimia, Älykäs sähköverkko on myös osallistava siinä mielessä, joita voidaan asentaa tiheästi koko verkkoon. että siihen voidaan yhdistää pienimuotoista hajautettua energian­tuotantoa, kuten pieniä tuuli- ja aurinkovoimaloita. Kuusi tuntia tai alle Tällöin yksittäinen sähkön käyttäjä voi osallistua aktiivisesti Kehitystä ohjaa lainsäätäjän tahtotila. Vuonna 2013 voimaan sähkömarkkinoille – ylijäämä omasta energiantuotannosta tulleessa sähkömarkkinalaissa sähkönjakelulle asetetaan tiukat syötetään verkkoon. toimitusvarmuustavoitteet: jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava- Kova hintalappu alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun Valtakunnallinen Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat keskeytystä. Kaava-alueen ulkopuolella aikaraja on 36 tuntia. (SGEM) -ohjelmassa pohdittiin myös sitä, kuinka erilaiset säh­ kökatkoksiin johtavat viat saadaan kitkettyä älyverkoista. Vielä SGEMin alkutaipaleella verkkoviat johtivat Helsin­ Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on kattava ja älykäs vian­ hallinta, joka jossain vaiheessa kehittyy itsekorjautuvaksi. Tule­ vaisuudessa voimme siis puhua vain muutamien minuuttien gissä keskimäärin lähes tunnin sähkökatkoihin – ja Helen sähkökatkoista kaupunkialueella, jos Helenin ja muiden verk­ ­Sähköverkko Oy:n arvion mukaan häiriöt maksoivat asiak­ koyhtiöiden suunnitelmat toteutuvat. kaille noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset kuitenkin kutistuvat erittäin pieniksi, jos säh­ Sähkötekniikan professori Jarmo Partanen Lappeenran­ nan teknillisestä yliopistosta (LUT) toteaa, että itse asiassa kau­ kökatkot lyhenisivät vaikkapa yhteen minuuttiin. Tuo päivä on pungeissa keskimääräinen vika-aika/asiakas on muutaman vielä kaukana, sillä Helen on toistaiseksi saanut sähkökatko­ minuutin luokkaa jo tällä hetkellä. 38 enertec  4/ 2015