enertec 4/2015 - Page 35

rit. Painon lisääntyminen on merkki likaantumisesta. Lämmönsiirron muutoksia tulipesässä voidaan seurata lämpövuo­ antureilla. Uusien likaantumista seuraavien anturien lisääminen tulee kyseeseen yleensä vasta isoilla kattilalaitoksilla”, Komulainen lisää. Puhdistustarvetta voidaan arvioida käyttämällä hyväksi olemassa olevaa mittaustietoa. Esimerkiksi tuhkan kertyminen kattilan eri osiin voidaan paikantaa tarkasti yhdistämällä olemassaolevat prosessimittaukset prosessimallin antamiin tietoihin. ”Älykäs nuohous ei perustu siihen, että voimalaitoksille myytäisiin uusia puhdistuslaitteita. Ajatuksena on tuoda uusi älykäs ohjaus mukaan prosessiin”, Komulainen tiivistää. ” Älykkääseen nuohoukseen voi kuulua myös antureita, joilla mitataan lian kertymistä kattilan pinnoille. Ulkomailta saatu hyviä kokemuksia ”Clyde Bergemann on toimittanut älykkäitä puhdistusjärjestelmiä maailmalaajuisesti Eurooppaan, Pohjois- ja EteläAmerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan”, Komulainen listaa. Suomessa potentiaalisia asennuskohteita ovat pääasiassa bio- ja turvepolttoaineita käyttävät voimalaitokset sekä jätteenpolttolaitokset. ”Ihan pienimmille kattiloille järjestelmää ei kannata asentaa. Suositeltava kattilatehon alaraja on 30–50 megawattia (MW). Markkinoilla on jo Clyde Bergemannin SMART Clean -järjestelmä, josta on kehitetty kolme eri versiota. Esimerkiksi SMART Clean Compact soveltuu pienehköille biovoimalaitoksille.” Kyseinen järjestelmä hyödyntää prosessimallinnusta ja mittau