enertec 4/2015 - Page 33

Komulaisen mukaan on tavallista, että kattilan ajonaikaisessa puhdistuksessa voimalaitoskattila puhdistetaan kerralla kokonaan, yhdessä ja samassa puhdistussekvenssissä. ”Optimaalinen ratkaisu olisi puhdistaa kattila vain likaantuneista kohdista ja silloin, kun se on tarpeellista. Liiallinen pintojen puhdistus aiheuttaa energiahukkaa ja nopeuttaa kulumista. Siksi turhia puhdistuksia kannattaa välttää”, suosittaa Komulainen. ” Liiallinen pintojen puhdistus aiheuttaa energiahukkaa ja nopeuttaa kulumista. 4 / 2015  enertec 31