enertec 4/2015 - Page 32

Kattilanpuhdistuslaitteistaan tunnettu Clyde Bergemann on toimittanut älykkäitä nuohousjärjestelmiä eri maiden voimalaitoksiin. NYKYAJAN BIOKATTILOISSA – ja muissakin voimalaitos- massan ja mustalipeän polttaminen likaa voimakkaasti kattilan kattiloissa – poltetaan sellaisia polttoaineita, jotka johtavat lai- lämmönsiirtopintoja.” Mustalipeää syntyy selluprosessin sivu- toksen kattiloiden likaantumiseen. tuotteena ja sitä poltetaan tehtaan voimalaitoksen soodakatti- ”Kuumille pinnoille kertyvä lika heikentää lämmönsiirtoa, lassa. mikä heikentää voimalaitoksen hyötysuhdetta”, kertoo johtava prosessi-insinööri Antti Komulainen Clyde Bergemann Nuohousta vain tarpeen mukaan ­Scandinavia Oy:stä. Voimalaitoksen kattilassa on monenlaisia lämpöpintoja. Ne ”Kaasun polttaminen ei aiheuta likaantumista. Jätteen, bio30 enertec  4/ 2015 eivät likaannu tasaisesti.