enertec 4/2015 - Page 29

BIO - LÄMPÖKESKUKSET KATTILAT 20…20 000 kW  Polttoaineita: Metsätähde-, kokopuu- ja kantohake, puru, kierrätyspuumurske, kuori, pelletti, briketti, pelto bio-polttoaineet sekä palaturve  Kosteus 5…65 %, palakoko 0…400 mm  Korkean käyttöasteen (99 %) ja puhtaan vaiheistetun kaasutuspolton ansiosta (pölypäästö ~ 20 mg/nm³, CO ~ 20 ppm) LAKA Y - kattilalla on vain yksi nuohous- / huoltoseisokki vuodessa  Omakäyttö energian tarve on vain ~ 0,5 %  Hyötysuhde yli 90 % ja säätöalue 10…130 % LAATUKATTILA OY Vihiojantie 10, 33800 Tampere www.laka.fi Puh. 03 214 1411 HYVINVOINTIA YDINSÄHKÖLLÄ w w w . t v o n s . f i www.tvo.fi 4 / 2015  enertec 27