enertec 4/2015 - Page 28

Tässä listassa ovat ainakin reagenssien hinnat, lopputuot- SCR-teknologiaa Naantaliin teiden hävittämisen kustannus tai voidaanko niitä hyödyntää, Amec Foster Wheeler Energia Oy toimittaa Naantalin voima- vedenkäsittelyn vaatimukset (märkäpesurit), sähkön ja lämmön laitoksen 3-yksikön pölypolttokattilaan SCR-laitteiston. Kyseessä hinta, tekniikoiden omakäyttöteho (sähkön hinta) sekä luon- on NOx-päästön hallintaan liittyvä katalyyttitekniikka (eli SCR), nollisesti tekniikoiden investointikustannus ja rahoitustekijät jonka investointimotiivina on ollut IED-direktiivin päästörajojen (korko, investoinnin tarkastelujakso). saavuttaminen. ”Myös sillä, kuinka investoija arvottaa pääomakustan- Naantalin toimitus on vain viimeisin pitkässä referenssilis- nusta ja käyttökustannusta, voi olla vaikutusta tekniikan valin- tassa: Amec Foster Wheelerillä on portfoliossa käytännössä taan. Yleisesti voidaan sanoa, että primäärillä menetelmillä kaikki päästöjenhallintatekniikat, jolloin niitä on toimitettu katti- investointikustannus on alhaisin ja kustannus kasvaa sekun- latoimitusten yhteydessä (etenkin primääritekniikoita) ja erikseen däärisillä menetelmillä mitä tiukemmista päästörajoista on (sekundaaritekniikat) kaikkialle maailmassa satoihin toimituksiin. kysymys”, Kuivalainen määrittelee. ”Päästörajojen tiukentuessa primäärien menetelmien käyt- Esimerkiksi märkäpesureita on asennettu yli 20 GW:n edestä uusiin laitoksiin ja lähes 5 GW:n edestä retrofit- ja muihin sanee­ tökustannus – sorbenttien kulutus, lopputuotteen hävitys – kas- raus­projekteihin. Kiertopetipesureita on toimitettu 79 laitokseen, vaa ja jossakin vaiheessa tulee kannattavammaksi investoida joista valtaosa Euroopassa. Vastaavasti puolikuivia pesureita sekundäärimenetelmiin. Tyypillisesti silloin hyödynnetään (SDA) on toiminnassa yli 70 yksikköä sähkövoimalaitoksissa ja molempia menetelmiä yhdessä.” teollisuuskattiloissa. n ” Päästörajojen tiukentuessa primäärien menetelmien käyttökustannus kasvaa. 26 enertec  4/ 2015