enertec 4/2015 - Page 27

Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta: • Kokenut riskiasiantuntija suunnitteluprojekteihinne • Puolueettomat 3. osapuolen riskianalyysit järjestelmille • CE-sertifioinnin tuki, vaatimuksenmukaisuus Teemme järjestelmille ja tuotteille: • • • • THE PERFECT CONNECTION Luotettavuusanalyysit: FMEA, RAM, LCC, RCM Riskianalyysit: Hazop, SIL, LOPA, Riskitasot, Prosessi-FMEA Ohjelmoitavat laitteet: MTBF, SIL, EN 61508, dokumentointi Riskianalyysikurssit, koulutus: www.reliabilityacademy.fi We enable the perfect connection for your business. Connect with us at helkamabica.com IEC Marine and Offshore Cables • NEK 606 Offshore Cables Flexible Cables • Industrial Cables • Optical Fibre Cables AL Safety Design, PL 75, 02701 Kauniainen puh +358-9-884 3066, info@alsafety.com, www.alsafety.com ”Yleisiä käytössä olevia menetelmiä ovat primääriset loin hyödynnetään savukaasun kosteutta lauhduttamalla sitä menetelmät, kuten kiertopetikattilan rikinpoistossa kalkkikiven kaasumuodosta nesteeksi ns. kondenssilaitoksessa. Tällöin syöttö tulipesään ja typenpoistossa palamisilman vaiheistus ja veden höyrystymislämpö sekä savukaasun jäähdytyksessä ilmaylimäärän säätö”, hän toteaa. vapautunut lämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukoläm- Kalkkikivi-injektio tulipesään soveltuu leijukerrospolttoon, möntuotantoon ja teollisuuden lämmöntarpeisiin. jossa palamislämpötila on optimaalinen rikinpoistoon. Kuivalainen toteaa, että kondenssilämmönvaihdin voidaan Palamisilman vaiheistus ja ilmaylimäärän säätö on toimiva ratkaisu leijukerrospoltossa tai poltinpoltossa Low-Nox-poltti- tekniikasta riippuen sijoittaa pesurin yhteyteen (märkäpesurit) tai sen jälkeen (soveltuu myös muille pesureille). missa. Lisäksi käytössä on SNCR (selective non-catalytic reduction), jossa reagenttina toimii ammoniakkivesiliuos tai urealiuos, joka ruiskutetaan sopivaan lämpötilavyöhykkeeseen. Häkää estetään syntymästä optimaalisella palamislämpötilalla, ilmaylimäärällä ja sekoittumisen hallinnalla tulipesässä. Sekundääriset menetelmät – polttoprosessin jälkeen ” Tavoitteena on selvästi jätteenpolttoasetuksen arvoja puhtaampi savukaasujen puhdistus. Sekundäärisillä menetelmillä tarkoitetaan polttoprosessin jälkeen tapahtuvaa päästöjen hallintaa. Esimerkiksi pölyn kohdalla käytetään letkusuodatinta ja sähkö- ”Se, kuinka paljon energiaa lämmöntalteenotolla voidaan suodatinta; rikki- ja halogeenien suhteen käytössä ovat märät saada talteen, riippuu mm. polttoaineesta – lähinnä kosteutta pesurit, puolikuivat pesurit tai kuivat menetelmät; typen oksi- ja vetypitoisuutta ajatellen – ja savukaasun lämpötilasta ennen deissa käytössä on SCR (selective catalytic reduction). pesuria ja kondenssilämmönvaihtimen jälkeen.” ”Vaa