enertec 4/2015 - Page 24

SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSESSA ON VALINNANVARAA ERI TEKNIIKOISSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: 123RF.COM Teollisuuspäästödirektiivi (IED) tiukentaa voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja. Uudet määräykset tulivat voimaan uusille laitoksille vuoden 2013 alusta ja olemassa oleville laitoksille vuodesta 2016 alkaen. 22 enertec  4/ 2015