enertec 4/2015 - Page 22

”Gasmetin laitteet ovat kotimaisia ja ne on valmistettu Hel- Sijoitussuunnitelma annettiin Tammervoiman käyttöön sellaisenaan.” singin Roihupellossa”, Tikka toteaa. Pöly- ja virtausmittarit asennettiin piippuun noin 30 met- ”Kaeserin toimittamat laitteistot on valmistettu Saksassa. Nii- rin korkeudelle eli suunnilleen piipun puoliväliin, mihin raken- den hyviä puolia ovat muun muassa luotettavuus, huoltoystäväl- nettiin sääsuojattu huoltotasanne. N