enertec 4/2015 - Page 20

KUVA: TAMMERVOIMA / RIITTA SAVOLA E j k Å su ty A ta — ti Ta vo Å Ta jä C w Kehitysjohtaja Mika Pekkinen Tarastenjärven voimalaitoksella ensitulien aikaan syyskuussa 2015. kevyt polttoöljy. ”Laitokselle rakennettiin valmiudet käyttää mön kulutuksesta noin 15 prosenttia. Laitos tuottaa 310 GWh myös 40 prosenttia biopolttoainetta. Kaukolämmön kysynnän (gigawattituntia) kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä Tampereen vaihteluita tasaamaan on rakennettu 2 400 kuution kaukoläm- talousalueelle. Vastaavat laitostehot ovat 42 MW (megawat- pöakku.” Voimalaitoksen materiaalitehokkuutta on parannettu rakentamalla pohjatuhkan käsittelyyn metallien talteenottolaitteisto. ”Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikkakaasut ohjataan uuden putkiston kautta voimalaitokselle, jonka prosessissa kaasua voidaan hyödyntää jät- tia) lämpöä ja 11 MW sähköä. ” Kun laitos otetaan kaupalliseen Jätevoimalaitoksen käynnistys- ja tukipolttoaineena on kevyt polttoöljy. käyttöön, se työllistää suoraan 16 henkilöä: laitospäällikön, kaksi kunnossapitoasentajaa sekä operaattoreita. Laitoksen valvomo on rakennettu voimalaitoksen eteläiselle sivustalle ja siellä toimii 2–3 valvojaa. ”Tarastenjärven laitoksesta tulee teen palamisen hallintaan. Ratkaisu on ensimmäinen laatuaan Suomessa”, Pekkinen kehaisee. Laitosalueella jätepolttoainetta varastoidaan jätebunkkeriin, jonka tilavuus on lähes 10 000 kuutiota. Se vastaa noin Tampereen Sähkölaitoksen ensimmäinen voimalaitos, jota ajetaan kahdessa 12 tunnin vuorossa. Tämä on meille uusi toimintatapa”, sanoo Pekkinen. 5–6 vuorokauden aikana laitokselle tulevien jätteenkuljetusten määrää. ”Laitoksen tontilla ei ole lupaa varastoida jätettä piha-­ alueella. Sen sijaan Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa on erillinen varastoalue, jossa voimalaitoksen seisokin aikainen välivarastointi on mahdollista”, Pekkinen mainitsee. Tarastenjärven laitos kattaa Tampereen alueen kaukoläm18 enertec  4/ 2015 Voimalaitoskattila tilattiin Saksasta ÅF-Consult Oy vastasi aluksi voimalaitoksen esisuunnittelusta Tammervoiman projektissa. ”Esisuunnittelu sisälsi muun muassa päälaitehankinnat: kattilan, jätekahmarit, turbiinin ja savukaasujen puhdistuslaitteiston”, kertoo johtaja Risto Koivunen ÅF-Consult Oy:stä.