enertec 4/2015 - Page 19

Poikkileikkaus Tammervoiman jätevoimalaitoksesta. ottolaitteisto (LTO), jossa savukaasun sisältämä lämpö hyödyn- Metallit talteen tuhkasta netään kaukolämmön tuotannossa. Laitoksen varsinainen rakennustyö alkoi syyskuussa 2013. ”Jouduimme hakemaan uuden muutosluvan, jossa rakennuksen kokonaistilavuus kasvoi lähes 12 prosenttia.” Voimalaitoksen suoraksi hankintahinnaksi muodostui noin Tammervoima toimi rakennushankkeen projektivastaavana. ”Voimalaitoksen koekäytöt alkoivat öljytulilla heinäkuussa 2015 ja jätetulet syttyivät syyskuussa. Kattilan asennustyöt 97 miljoonaa euroa. ”Projektin kokonaiskustannukset nousevat käynnistyivät syksyllä 2014. Kattilan vihkiäisiä juhlittiin jo hel- noin 110 miljoonaan euroon, kun mukaan lasketaan voima- mikuussa 2015.” laitoksen suunnittelun, projektinvalvonnan, liittymien ja käyttöönoton kustannukset sekä työmaa- ja rahoituskulut”, Pekkinen erittelee hintaa. ”Koekäyttöjakson jälkeen laitos otetaan kaupalliseen tuotantokäyttöön vuoden 2016 alussa”, Pekkinen selvittää. Jätevoimalaitoksen käynnistys- ja tukipolttoaineena on 4 / 2015  enertec 17