enertec 4/2015 - Page 18

” Yksi merkittävä muutos oli projektin laajentuminen ja lisärakennusoptioiden lunastus jo rakennustöiden alettua. laitoksella on ympäristöluvan mukaisesti mahdollisuus käsitellä kaupan ja teollisuuden sekajätettä sekä terveydenhuollon jätteitä.” Laitoksen rakennus- ja asennusurakat pilkottiin yli kymmeneen osaurakkaan sekä noin 40 erilliseen hankintapakettiin. Rakennusprojekti on valmistunut nopeasti, noin kahdessa vuodessa. ”Matkalla on kohdattu toki haasteitakin lähinnä Urakan pilkkominen toi erilaisia haasteita rakentamisen laatuun liittyen. Betonivaluja jouduttiin korjaile- Tarastenjärven laitoksen suunnittelu kilpailutettiin julkisena han- maan talven jäljiltä. Myös osaurakoiden suuri määrä aiheutti kintana. ”Tarjouskilpailun perusteella Tammervoima Oy teki haastetta töiden yhteensovittamiselle”, kertoo Pekkinen. sopimuksen ÅF-Consult Oy:n kanssa laitokseen tarvittavista suunnittelu- ja hankinta- ja käyttöönottopalveluista sekä projektin johtamisesta”, täsmentää Pekkinen. 16 enertec  4/ 2015 Yksi merkittävä muutos oli projektin laajentuminen ja lisärakennusoptioiden lunastus jo rakennustöiden alettua. Laitokselle päätettiin rakentaa savukaasun lämmöntalteen-