enertec 4/2015 - Page 13

vakseen, biotuotelaitos ja muut uudet biotalouden muodot yrittävät nyt panostaa alueelle, jossa suomalaiset eivät perinteisesti ole mitenkään loistaneet: imagon­ rakennus ja markkinointi. Matkalla Pariisiin Ohlströmin työpöydällä EK:ssa on myös ilmasto­asioita. Kansainvälinen ilmastopolitiikka saavuttaa seuraavan kulminaatiopisteensä Pariisissa joulukuussa, jolloin pitäisi saada aikaan globaalisti kattava ja maiden sitovat päästötavoitteet sisältävä YK:n ilmastosopimus. Tuttuun tapaan Euroopan unionin ilmoittamat ilmastotavoitteet ovat muita kireämmät: EU on sopinut laillisesti jäsenmaita sitovasta päästöjen vähentämisestä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. EK:n mukaan EU:n kunnianhimoisella tavoitteella ei ilmastonmuutoksen hillintää yksin kuitenkaan ratkaista. EU:n osuus maailmanlaajuisista päästöistä on laskenut 9  prosenttiin ja laskee edelleen, ollen vuonna 2030 nykyarvion mukaan vain 4–5 %. Kiinan osuus on jo nyt neljännes maailman päästöistä ja osuus on ollut rajussa kasvussa; USA:n osuus globaalipäästöistä on jo alle 15 %. Varovaista optimismia Tosiasiasta ei päästä yli eikä ympäri: yhteinen ilmakehä vaatii globaalit toimet. Pariisi ei pelasta maailmaa, elleivät kaikki merkittävät talousalueet sitoudu päästövähennyksiin. ”Tältä osin viime viikot ovat tuoneet valoa ja toivoa ­asiaan, kun lähes kaikki suurimmat päästäjämaat ovat esittäneet omat päästövähennysaikomuksensa, olkoonkin, että osa on ehdollisia ja kaikki hyvin erimitallisia keskenään.” Joulukuussa ilmastokokoukseen suuntaava Ohlström on myös huolissaan siitä, että kehitysmaiden ilmastotoimiin varataan massiivisesti rahaa ilman, että toimien mittaus- ja ­verifiointimekanismeista on vielä päästy sopuun. ”Tarvitaan sitova raportointi auditointeineen varmistamaan, että rahalla todella saadaan päästövähennyksiä ja teknologialoikkia aikaan.” Myös esimerkiksi Kiinan rooli mietityttää asiantuntijaa, sillä lohikäärmeen maa tuntuu olevan vuoroin tarinan konna ja sankari. ’Uusi hiilivoimala käynnistyy joka viikko’ -kansakunta kääntyy vauhdilla uusiutuvien suurvallaksi. Ohlström huomauttaa, että Kiina tekee jo suurimman osan (69% v. 2014) koko maailman aurinkopaneeleista. ”Kiinalaisten paneelien tulo markkinoille ajoi aikanaan kolme suurta saksalaista aurinkopaneelivalmistajaa konkurssiin.” 4 / 2015  enertec 11