enertec 4/2015 - Page 12

” Eurooppalaisen teollisuuden etujen mukaista on vähentää riippuvuutta neitseellisistä luonnonvaroista. tamisesta sekä biotuotteiden käytöstä tehokkaasti, kestävällä tuotteiden hyödyntäminen sekä bioenergian ja biopolttoainei- tavalla ja tuottavasti. den tuotanto ja käyttö. Mutta mikä kaikki sitten kuuluu biotalouteen? EK:n Aikaisemmin VTT:n tutkijana toiminut Ohlström koros- ­prinsiippien mukaan ehtaa biotaloutta ovat esimerkiksi puu